A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1913_04_20_308p.txt

Tél a tavaszban.

         

         

         

Az április 13-iki hóvihar pusztításai a budapesti távíró- és telefonvezetéken. - A hóvihar a fővárosban különösen a táviró és távbeszélő vonalakban tett nagy kárt. A leesett vizes hó hozzátapadt a vezetékhuzalokhoz és óriási súlyánál fogva a támszerkezeteket összegörbítette. A hó munkáját az időszakonkinti heves szélrohamok nagyban elősegítették. Az első képen egy 200 ágú tetőtartó van eldőlve.

-A második képen egy 400 ágú kábelfelszerelési tetőtartó egész vízszintes helyzetbe dőlt; a mellette levő 160 ágú tartó még némileg ellent tudott állni a huzalok erős húzásának, mert ennek csak két szára görbült el. A sok tetőtartó megdőlése folytán a vezetékek elszakadtak vagy összecsapódtak; ez által körülbelül 5000 távbeszélő előfizetői állomás romlott el. Nagy élénkség van most a nagymezö-utczai telefon-központban, teherszállító automobilokon szállítják a szükséges építési anyagokat és a munkásokat, hogy a zavart a lehető legrövidebb időn beíül megszüntessék. Körülbelül 600 munkás dolgozik a háztetőkön.

Képeink Kerny István távirda-építésvezető amatőr-fölvételei.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1912   <<   1913   >>   1914