A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1913_04_13_146p.txt

- A kivándorlók pénze.

A postai forgalom kimutatásaiból, igen érdekes adatok tűnnek ki az Amerikába, valamint a Romániába kivándorolt magyarság által a magyar királyi posta utján 1912-ben hazaküldött pénzösszegekről. Ez adatok szerint Amerikából az 1912. évben 168,238.797 korona küldetett haza, Romániából pedig 2,903.828 korona érkezett. Az amerikai és romániai kivándorlottaink utján a magyar közgazdaság javára az elmúlt tiz év alatt befolyó összeg azonban még ennél az 1462 milliónál is nagyobb, mivel ezeknél a kimutatásoknál nem vették számításba azt az összeget, melyet a hazajövő kivándorlottaik magukkal hoznak, pedig különösen Amerikánál ez is nagyon tekintélyes. A mint a hazaküldött 1462 millió is bizonyítja, kivándorlottaink nem akarnak állandóan külföldön maradni, mert különben nem küldenék haza pénzüket. A visszavándorlási vágy tehát megvan és igy a népszámlálási munkálatnak, valamint a külföldi és magyar szakirodalomnak az a megállapítása, hogy ki vándoroltainknak legalább 40 százaléka visszatér, nem tekinthető túlzásnak; ezt a következtetést a hazaküldött pénzek nagysága is valószínűvé teszi.


-----------------------------------------------------------


- Az ajánlott levelek feladása.

Fontos reform lép életbe legközelebb a postaforgalomban. Az ajánlott leveleket ezentúl levélszekrénybe lehet dobni. Május elsejétől kezdve 16, illetve 35 filléres, vörös szegéllyel ellátott borítékokat hoz az ajánlott levelek számára forgalomba a posta, hogy a kezelésnél megkülönböztethető legyen. A borítékért külön egy fillér fizetendő. Az uj levélboritékon hely van hagyva arra, hogy az ajánlott levél föladója följegyezze oda nevét, foglalkozását és lakását, hogy igy neki szükség esetén a föladási igazolvány később is kiadható legyen. Az ajánlott küldemény föladására bármely postagyüjtőszékrény használható, a föladási igazolványt pedig az a postahivatal adja ki, amely a gyüjtöszekrény anyagának begyűjtésével meg van bizva.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1912   <<   1913   >>   1914
Home
Delizsánsz.