A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1913_10_15_163p.txt

Egy szegedi diák találmánya.

- Automatikus telefon-átkapcsoló. -

(Saját tudósitónktól.)
A telefonkezelés eléggé bonyadalmas és nehézkes még manapság is, az elektromosság korszakában, különösen ott, ahol mellékállomásokkal kénytelenek dolgozni a szerencsétlen előfizetők. Eltekintve attól a természetesen fizikai ténytől, hogy amikor a főállomásról beszélnek, akkor egyik mellékállomásról sem lehet beszélni, a nagy hátrány, manapság ennek a rendszernek az, hogy a mellékállomásról csak ugy lehet beszélni, ha előbb a főállomást hívják és ettől kérik a vonal átkapcsolását. Mikor aztán a mellékállomás lebeszélt, akkor ismét figyelmezteti a főállomást, hogy az kikapcsolja a fővonalból, mert csak ennek megtörténte után, beszélhet a másik mellékállomás, esetleg a főállomás is. Eszerint olyan helyen, ahol három-négy mellékállomás van használatiban, egy külön kezelő kell, aki a főállomásnál teljesiti a kapcsolásokat.

Ezt fogja, megszüntetni a jövőben Winter Gyula ügyes találmánya. Winter Gyula, Winter Ármin szegedi kefegyáros fia, aki jelenleg az állami főgimnázium 8-ik osztályának magántanulója egy automatikus önműködő telefon-átkapcsolót talált föl. Ennek a találmánynak segítségével, egyetlen ujjnyomással anélkül, hogy az egyik helyiségből a másikba kellene átmenni a beszélőnek, vagy pedig a telefonkezelőtől a mellékállomásból előbb vonalat kellene kérni, tetszés szerint a fő- vagy a mellékállomást iktathatja be a vonalba. Ily módon lehetővé válik az például, hogy a lakásban lévő mellékállomásról bárki is beszélhet anélkül, hogy az irodában lévő főállomást a mellékállomás vezetékére kellene átkapcsolni.

Ennek nagy gyakorlati jelentősége van. Olyan helyeken, ahol több a mellékállomás, vagy akár ott is, ahol csak egy mellékállomás van, nem kell a főállomást zavarni. Folyton, főleg pedig nincsen a főállomásnál szükség kezelő személyre, hanem a mellék, állomásnál egy gomb megnyomása által maga, a beszélő köti össze magát a központtal, beszédének végeztével pedig, egy másik gomb megnyomása után, szétkapcsolja saját magát. Ezen találmánynak egy másik berendezés pedig érdekesen szolgálja az üzembiztonságot. Sok irodában például záráskor elfelejtik átkapcsolni a telefont egy lakáson lévő mellékállomásra. Ezen ugy segit Winter találmánya, hogy a külső ajtóra alkalmaz, - kettős ajtó elrendezése esetén, - egy átkapcsolót, amely az ajtó bezárásával, automatikusan átkapcsolja a telefont a mellékállomásra.

Ez a találmány még azért is értékes, mert a telefon-átkapcsoló, minden átalakítási munka nélkül szerelhető át a már meglévő állomásokra, ahol is úgynevezett: közös teleprendszernél külön áramforrás sem szükséges, csupán induktoros berendezés esetén igényel két-három elemből álló battériát.

A fiatal feltaláló október 4-én nyújtotta be találmányát szabadalmaztatás végett a magyar szabadalmi hivatalhoz s ha megkapja rá a szabadalmat, ami valószínű, akkor először is a magyar postánál igyekezik azt értékesíteni. E végett már is érintkezésbe lépett a magy. kir. posta- és távírda műszaki felügyelőségével, de ez természetesen a kereskedelmi miniszter hozzájárulása nélkül semmit sem tehet ebben az ügyben. Minden esetre pedig az előfizetők szempontjából előnyös lenne, ha minél hamarább átadnák közhasználatra ezt az uj találmányt.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1912   <<   1913   >>   1914
Home
Delizsánsz.