A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1913_12_04_30p.txt

Rejtélyes postarablás Szabadkán.

- A tetteseket nem találják. -

(Saját tudósitónktól)
A szabadkai rendőrség széleskörű nyomozást tolytat egy titokzatos postarablás dolgában. De a nyomozásnak mindeddig nincs eredménye. Nemcsak hogy a tettest nem tudják megtalálni, de senki sem tudja elképzelni, hogy a rablást milyen agyafúrt módon követhették el.

Hétfőn este kilenc órakor az 1. számú postahivatalból kocsin vitték ki a csomagokat a 2. számú vasúti postára, hogy onnan vasúton továbbítsák őket. Székely Ignác postahivatalinok teljesített akkor a középponti postán éjjeli szolgálatot. Albert József postakocsissal együtt ő rakta föl a csomagokat s a küldeményeket a kocsira. Székely hangosan számlálta a darabokat, semmi hiányt nem talált s aztán lezárta a zsák száján alkalmazott biztositékot, ugyancsak lezárta a postakocsit és a kocsi lakatját és biztosítékát is teljes rendben találta.

A vasutnál Albert József kocsis Szekeres István postahivatalnok előtt számolta, meg újra a küldeményeket. Ugy a kocsi lakatját, mint a kocsi és a zsák biztositékját teljesen rendben találták. Mégis nagy meglepetéssel vették észre, hogy a gombospalánkai mozgóposta csomagjából hiányzik egy kétezer koronás pénzeslevél és egy fontos hivatali aktákat tartalmazó csomag.

Mind a ketten, siettek fölötteseiket értesíteni. Este tiz órakor felköltötték a vasúti postafőnököt, azonkívül értesítették a középponti posta főnökét is. Az egész postán nagy riaidalom támadt. Tizenegy órakor megtették a büntető följelentést a rendőrségen, amely megkezdte a nyomozást és az egész személyzetet apróra kihallgatta.

Mindez még hétfőn este történt, de a dolog csak tegnap pattant ki. A rendőrség ugyanis a legnagyobb titokban folytatta a nyomozást, tegnap azonban a nyomozás részletei napfényre kerültek. A rendőrség munkáját László Géza rendőrkapitány vezeti.

A tettesnek még semmi nyoma.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1912   <<   1913   >>   1914