A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1913_04_24_98.txt

- Az ajánlott küldemények feladásának megkönnyítése.

Az ajánlott küldeményeket folyó évi május hó 1-töl kezdve a kir. posta bármelyik levélgyüjtőszekrénybe való bedobás utján fel lehet adni.

Erre a célra a posta vörös szegélylyel és 16, valamint 35 filléres frankó- jegybenyomattal ellátott borítékokat hoz forgalomba, melyek 17, illetve 36 fillérért bármely postahivatalnál és postai értékcikk-árusnál beszerezhetők.

Ha a levél akár súlyánál, akár rendeltetési helyénél fogva nagyobb díjtétel alá esnék, a díjkülönbözetet frankójegy- gyel kell pótolni. Az uj boríték cimoldalának felsőszélén a feladó nevének, állásának (foglalkozásának) és lakáscímének feljegyzésére megfelelő hely van fentartva. Ennek kitöltése esetén a feladó részére, ha evégből a gyűjtő- postahivatalhoz fordul, ott személyazonosságát kellően igazolja és ha a küldemény a felvevőkönyvben szerepel, a gyüjtőpostahivatal díjmentesen feladási igazolványt ad. A gyüjtőpostahivatal neve és helye oly helyeken, ahol több postahivatal működik, a levélgyűjtő-szekrényben fel van tüntetve.A hiányosan bérmentesített ily küldemények közül a postai megbízást tartalmazókat és az utánvétellel terhelteket a postahivatal az igazolt feladóknak visszaadja, a többit pedig közönséges (nem ajánlott küldeményként) kezeli.

Levelezőlapok, nyomtatványok, áruminták és a magánipar utján előállított borítékban levő levelek is feladhatók megfelelő frankójegyek felragasztása mellett ajánlva a jelzett módon, de ezeknél célszerű a címoldalon az ajánlott szót feltűnően feljegyezni és színes irónnal aláhúzni, az egész címoldalt pedig szembetűnő vörös szegélylyel ellátni. A levélgyűjtő-szekrény utján feladott ajánlott küldeményeknél a visszavétel és címváltoztatás, vagy a feladót különben megillető más rendelkezés nincs megengedve.

Kárpótlás csak a feladási igazolvány alapján, a szabályszerű határidőben történt felszólalásra, a feladás napjától számított egy év elteltével adható. Ha azonban több igénylő jelentkeznék a kárpótlásért, a jogos igényt bírói ítélettel kell igazolni.

M. kir. posta- távirdaigazgatóság.Szegedi Napló, 1913. április (36. évfolyam, 80-103. szám)1913-04-24 / 98. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1912   <<   1913   >>   1914