A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1913_05_06_108.txt

- Hirdetmény.

Szeged szab. kir. város külterületén,

   Bojárhalomban >>Bojárhalom<< elnevezéssel a folyó évi május hó 11-én postai  ügynökség lép életbe, mely bárhova szóló levélpostai küldemények és postautalványok, továbbá csak a belföldre, Ausztriába, Bosznia- Hercegovinába vagy Németországba szóló pénz- és csomagküldemények felvételével, továbbitásával és leadásával, nemkülönben postatakarékpénztári ügyletek közvetítésével van megbizva. A postai ügynökség kézbesítési köre a domaszéki, feketeszéli és nagyszéksósi kapitányság területére terjed ki. A postaügynökség az egész kézbesítő kerületben lovas kézbesítő és gyüjtőjáratot tart fenn, mely közönséges és ajánlott levelek, postautalványok, csomagok kézbesítésével és felvételével foglalkozik. A postai ügynökség leszámolás, ellenőrzés és felügyelet tekintetében a szegedi 1. számú (főposta) m. kir. postahivatalhoz tartózik, összeköttetését pedig az ügynökség és a szegedi 1. számú postahivatalhoz berendezett naponként egyszer közlekedő egyfogatu kocsijárat utján nyeri.

M. kir. posta- és távirdaigazgatóság.Szegedi Napló, 1913. május (36. évfolyam, 104-130. szám)1913-05-06 / 108. szám


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1912   <<   1913   >>   1914