A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1913_12_07_474p.txt

Hírek

A telefon mizériák enyhülését

   remélhetjük a vármegyénk területén legutóbb tett intézkedésektől. A nagyváradi- (Békéscsabán át) budapesti, egy külön békéscsaba-gyulai interurbán s a tótkomlós-orosházi közvetlen törvényhatósági távbeszélő áramkörök ugyanis elkészültek s mindhárom áramkört december hó 1-én átadták a forgalomnak. Ugyancsak elkészült és november hó 28-án már meg is nyílt a Békéscsaba-Erzsébethelyen Békéscsaba 3. számú postahivatalban berendezett önálló törvényhatósági távbeszélő központ is. A nagyvárad-budapesti áramkörbe Békéscsaba és Gyula központok nyertek bekapcsolást s ezzel a gyulai érdekeltség is hozzájut a rég óhajtott közvetlen budapesti interurbán összeköttetéshez, Békéscsaba pedig a már meglevőhöz második közvetlen budapesti összeköttetést kapott. A Gyula és Békéscsaba között most kiépült közvetlen interurbán áramkör feladata a két erős forgalmú város egymás közötti élénk forgalmának közvetlen utat biztosítani s ezzel az ezen beszélgetésekkel eddig túlterhelt távbeszélő vonalak tehermentesítése. A Tótkomlós és Orosháza között létesített közvetlen távbeszélő áramkör szintén régi hiányt pótol e viszonylatban. A közel jövőben üzembehelyezik még a berendezés alatt álló bucsatelepi uj távbeszélő központot is. A kormány és posta- és táviróigazgatóság intézkedéséért hálásak is vagyunk. De nem habozunk kijelenteni, hogy ezektől és csupán ezektől az uj vonalaktól nem reméljük a tarthatatlanná vált telefon mizériák megszűnését. Mert nemcsak a hálózat kevés voltában gyökereztek a bajok, hanem a kezelő személyzet elégtelensége, következéskép túlterheltségében is. A progresszív módon növekvő telefonforgalmat a kezelő személyzet szaporítása nélkül lehetetlen lebonyolítani. Ez irányban is várjuk és kérjük az intézkedést.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1912   <<   1913   >>   1914
Home
Delizsánsz.