A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1989_02_28_221p.txt

A fejlődés akadálya: a közlekedés és a hírközlés elmaradottsága

Amint arról már hírt adtunk, a megyei párt- végrehajtóbizottság a közelmúltban tájékoztatót hallgatott meg - Gyulavári Pál megyei tanácselnök előterjesztésében - a megye közlekedésének és hírközlésének állapotáról, különös tekintettel az ingázók és az egészségügyi ellátás helyzetére. A testület az anyag főbb megállapításait erősítő vita után fogadta el az előterjesztést, melyet az alábbiakban közreadunk.

- A közlekedés és a hírközlés mindenkori helyzetének együttes értékelését indokolja, hogy a korszerű, magas ellátási színvonalat biztosító hírközlési szolgáltatás csökkenti az utazási igényeket, fejletlensége viszont növeli azokat. Ebben az összefüggésben kiemelt figyelmet érdemelnek a megye azon térségei, ahol mind a közlekedési, mind a hírközlési feltételek az átlagosnál rosszabbak. A közlekedéssel, hírközléssel szemben támasztott lakossági igények kielégítésének színvonala jelentősen befolyásolja a közhangulatot és ebben a tekintetben politikai kérdésnek is számít.


(Részlet a cikkből...)

A megye hírközlésének helyzete
- A hetedik ötéves tervidőszak kezdetén a megyében a távbeszélő szolgáltatás színvonalát, minőségét az jellemezte, hogy a településeknek mindössze. 15 százaléka, a 9 körzetközpontból 4, a hét városból pedig csupán 3 rendelkezett a korszerű távhívás lehetőségével. Az ezer lakosra jutó távbeszélőhelyek száma az országos átlag felét sem érte el. A koordinált fejlesztések eredményeként az elmúlt év végéig a megye valamennyi körzetközpontjában megteremtődtek az automata távhívás lehetőségei és emellett a települések többségében is javultak a telefonálás és a hagyományos postai szolgáltatások műszaki feltételei.

- A tervidőszak hátralevő éveiben további 4 települést kapcsolnak be az automata távhívásba, újabb 19 településen pedig a folyamatos szolgáltatás is megvalósul. A legalacsonyabb szolgáltatási színvonalat nyújtó kézi kapcsolású és csupán munkaidőben üzemelő telefonközpontok mindössze 10 településen maradnak meg. A bekapcsolt főállomások száma a tervidőszak végéig több mint 4 ezerrel növekszik.

......
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1988   <<   1989   >>   1990
bmn_1989_01_05_28p
ht_1989_01_06_2p
pn_1989_01_09_52p
bmn_1989_01_09_59p
pn_1989_01_15_174p
dm_1989_01_17_1p
dm_1989_01_24_178p
pn_1989_01_25_174p
1989_palyavalasztas

pn_1989_02_01_1p
pn_1989_02_06_41p
dm_1989_02_11_4p
pn_1989_02_11_88p
pn_1989_02_13_91p
pn_1989_02_28_202p
pn_1989_02_28_208p
dm_1989_02_28_210p
bmn_1989_02_28_217p
bmn_1989_02_28_221p

bmn_1989_03_03_20p
pn_1989_03_07_52p
bmn_1989_03_16_134p
bmn_1989_03_18_147p
pn_1989_03_29_214p

pn_1989_04_11_72p
pn_1989_04_14_92p
1989_04_200_eves_halasi

pn_1989_05_10_72p
bmn_1989_05_15_117p
bmn_1989_05_30_246p

pn_1989_06_06_41p
bmn_1989_06_19_148p
bmn_1989_06_19_149p
pn_1989_06_20_150p
dm_1989_06_22_2p
ht_1989_06_23_1p
dm_1989_06_30_3p

bmn_1989_07_01_6p
pn_1989_07_04_26p
pn_1989_07_05_36p
dm_1989_07_13_98p
pn_1989_07_17_119p
pn_1989_07_20_148p
bmn_1989_07_21_164p
pn_1989_07_26_189p
pn_1989_07_27_196p

pn_1989_08_05_48p
bmn_1989_08_05_38p
pn_1989_08_14_104p
pn_1989_08_18_135p
pn_1989_08_19_142p
pn_1989_08_21_156p
dm_1989_08_30_8p

pn_1989_09_01_8p
pn_1989_09_13_90p
pn_1989_09_21_153p
pn_1989_09_23_172p
pn_1989_09_28_216p
bmn_1989_09_31_243p
lmf_1989_09_251p

pn_1989_10_03_11p
pn_1989_10_10_76p

1989_11_03_post_muv_haz
pn_1989_11_09_69p
ht_1989_11_10_4p
dm_1989_11_11_3p
pn_1989_11_11_86p
pn_1989_11_15_111p
pn_1989_11_17_126p
pn_1989_11_18_134p
ht_1989_11_24_2p

pn_1989_12_02_17p
pn_1989_12_05_30p
ht_1989_12_08_2p
pn_1989_12_20_151p
ht_1989_12_22_3p
pn_1989_12_27_187p
1989_12_7szamjegy
1989_12_ertekmentes
1989_12_evford_napt

Pmek_1989
Home
Delizsánsz.