A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1989_02_13_91p.txt

S A TÖBBIEK MIKOR KERÜLNEK SORRA?

"Kijártam" egy telefont

Hétfőn délelőtt. Ha nem tudnám a bejáratnál lévő tábláról, hogy ez itt a Posta Bács-Kiskun Megyei Távközlési Üzeme, azt hihetném: egy orvosi rendelő várószobájában vagyok. A helyiség tömve emberekkel. Az üzemvezető fogadónapját tartja, hozzá mennek be egyenként, rövidebb-hosszabb ideje beadott telefonigénylésükre válaszért.

HÉTEZERBŐL - NÉGYSZÁZ

Kinek-kinek a kezében ott egy sokszorosított üzenet. Akárha szalmaszálba kapaszkodnának, úgy őrizgetik - pedig csak egy formanyomtatvány:

"Kedves Ügyfelünk!
Távbeszélőigényére értesítem, hogy az állomás felszerelésének lehetőségét megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a szóban lévő terület távbeszélő-hálózatának, valamint központjának telítettsége miatt kérése teljesítésére jelenleg, sajnos, nincs lehetőség. Igényét előjegyzésben tartjuk és a távbeszélő-műszaki helyzet kedvező változása esetén - további kérelem bevárása nélkül - ismét tárgyalom. Ennek időpontja egyelőre még nem határozható meg.

Gyenes Géza
üzemvezető"


- Beteljesül-e egyszer - s mikor- a csupán Kecskeméten telefonért sorban álló hétezer igénylő óhaja, hogy legyen készüléke? Amikor megtudom, hogy az idén csupán négyszázan kaphatnak - a túlterhelt, 10 ezer állomásos távhívású központ kapacitása a megyeszékhelyen ennél többet nem "bír el" - , először úgy határozom: ezt a riportot mégsem írom meg. Szabad-e a reménytelen helyzetben fölpiszkálni az amúgy is elégedetlen emberek kedélyét, ha egyébként nem segíthetek? Ám mégis elvétem e könnyű kibúvót, hiszen a probléma - az állampolgárokat súlyosan érintő telefonelosztási gond - akkor is az marad, ha nem beszélünk róla. Ezt bizonyítják a távközlési üzemvezető fogadónapjára összesereglett kecskemétiek és környékbeliek válaszai is. Ők a "Kedves Ügyfelünk" kezdetű értesítés mellett a másik szalmaszálat Gyenes Gézában látják. Talán majd ő, személyesen!

KINEK KETTŐ - KINEK EGY SE?
Az előszobában fogy a levegő a zsúfoltságtól, s a várakozók türelme a szorongató helyzetben. A legtöbben komoran hallgatnak. Csak amikor megtudják, hogy a nyilvánosság előtt -is szólhatnak gondjaikról, akkor válnak közlékennyé.

- Hová kér telefont?
- Én a Ceglédi úti Tavasz presszóba - nevezi meg a helyet Kemény Géza. - Három éve beadtam az igénylést. Ha kapnék készüléket, tőlem bárki telefonálhatna a környék lakói közül.

- Sokan élnének is ezzel a lehetőséggel - csakhogy a jóindulat még kevés. A Ceglédi út a telefonhálózat fejlesztésében az elmaradott területek közé tartozik. Így fest a dolog a Szeleifaluban is, ahol csupán a Mérleg utcában ötvenen várnak vonalra. Ezzel szemben ebben a városrészben amelynek lakói önerőből annyit fizettek már viz-, gázvezeték-, út-, csatornaépítésért és villanyért, - alig néhány készüléket használhat még a lakosság.

- Az aránytalan féjlesztés hátrányát érzik most a Ceglédi úton is. Ezért okoz feszültséget az az ellentét, hogy mig egy másik igénylőnek, Kuti Károly élelmiszer-kereskedőnek sincs telefonja a Ceglédi út mentén, a hálózatbővítésben előrébb járó belvárosban egyes butikosoknak két helyen: az üzletükben és a lakásukban is van távbeszélőjük.

LAKITELEKEN IS VÁRNÁK

Mit szóljon ehhez Mezei Ibolya, aki 85 éves édesanyja lakiteleki házában szeretne telefont felszereltetni, hogy idős szülőjével tudjon Kecskemétről beszélni? Részben megérti a műszaki feltételek hiányát, de azért mégis.. .
- Nekem is Lakiteleken él az édesanyám - fordul hozzám Egri Józsefné. - Az ő ügyében vagyok itt. Azt hallottam - nem tudom, igaz-e - , hogy 7-8 vonal szabad a lakása közelében.
Javaslom: mondja el ezt az észrevételét az üzemvezetőnek.
- Mikor érdeklődött utoljára?
- Egy éve voltam fogadónapon!
- Sóhajt.
- Miért akar az üzemvezetőhöz bemenni?
- Azért, hogy miután a Széchenyivárosból elköltöztünk - feleli Tóth Sándor -, sürgessem a telefonom áthelyezését Mária utcai lakásomba. Már három éve húzódik. Egyetlen olyan emberrel sem találkoztam, aki valamilyen oknál fogva ne jogosan várná kérelme kedvező elbírálását. Reménykednek: „Kérem, nem lehetne mégis...?"

TÓTH IMRE
MÁR NEM ELŐSZOBÁZIK

- E rövid kitérő is hűen mutatja a telefon szerepét az ember életében. Arra azonban nem számítottam, hogy - az egyik panaszos ügyét megismerve - éppen én "Járok ki" valakinek egy telefont!

- Tóth Imre nyugdíjas. A Szlemenits köz 4. szám alatt lakik. Tíz éve telefonigénylő. Azóta - már ő sem emlékszik rá - hányszor támasztotta itt a falat hétfő délelőttönként. Eljött most is. Képtelen belenyugodni, hogy ahol lakik: előttük, mellettük és mögöttük is, három szomszédjuknak már van telefonjuk, csak nekik nincs. Belgiumban élő fiának a hangja pedig nagyon hiányzik.

- Várhatok valami jót? - lát szalmaszál- lehetőséget abban, hogy gondját az újságírónak is elmondhatja. - Segítsen! Mit tehetek? Együtt megyek be vele az üzemvezetőhöz. Aztán csak mint szemlélő és hallgató vagyok jelen a következő tíz perc - Tóth Imre számára döntő - fordulatánál. Gyenes Géza átmegy egy másik szobába és kisvártatva jó hírrel tér vissza:

- A Szolnoki úton és a Béke fasoron tavaly bővítették a vonalat. így biztos, hogy a második negyedévben teljesítjük a telefonigénylését. Téssék, itt egy nyomtatvány és a befizetéshez egy csekk!

A HÁZBAN MINDENKINEK!

- Zakar Jenő a szentkirályi Úttörő utcában ezen a napon ugyanúgy megnyugodva, csekkel a zsebében térhetett haza. Vele együtt öten voltak ma az ötven panaszos közül, akiknek Gyenes Géza kedvező választ adhatott!

- S a többiek? A szeleifalui Mérleg utca ötven lakója s a Liszt Ferenc - Zászló utca találkozásánál épült ház összes családja - a sort még hosszan folytathatnánk.- mikor kerül sorra a távbeszélő-szolgáltatásban? Az Üzemvezető azt mondja, hogy keresik a megoldást, de pontos választ ma még ne várjak tőle. Sok múlik azon is, hogy a VIII. ötéves tervben mennyi pénzből gazdálkodhat a távközlés.

- Azt viszont joggal várják már ma is az igénylők, hogy a teljesíthető kéréseknek a szolgáltatók eleget tegyenek, ahol csak lehet.


Kohl Antal
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
bmn_1989_01_05_28p
ht_1989_01_06_2p
pn_1989_01_09_52p
bmn_1989_01_09_59p
pn_1989_01_15_174p
dm_1989_01_17_1p
dm_1989_01_24_178p
pn_1989_01_25_174p
1989_palyavalasztas

pn_1989_02_01_1p
pn_1989_02_06_41p
dm_1989_02_11_4p
pn_1989_02_11_88p
pn_1989_02_13_91p
pn_1989_02_28_202p
pn_1989_02_28_208p
dm_1989_02_28_210p
bmn_1989_02_28_217p
bmn_1989_02_28_221p

bmn_1989_03_03_20p
pn_1989_03_07_52p
bmn_1989_03_16_134p
bmn_1989_03_18_147p
pn_1989_03_29_214p

pn_1989_04_11_72p
pn_1989_04_14_92p
1989_04_200_eves_halasi

pn_1989_05_10_72p
bmn_1989_05_15_117p
bmn_1989_05_30_246p

pn_1989_06_06_41p
bmn_1989_06_19_148p
bmn_1989_06_19_149p
pn_1989_06_20_150p
dm_1989_06_22_2p
ht_1989_06_23_1p
dm_1989_06_30_3p

bmn_1989_07_01_6p
pn_1989_07_04_26p
pn_1989_07_05_36p
dm_1989_07_13_98p
pn_1989_07_17_119p
pn_1989_07_20_148p
bmn_1989_07_21_164p
pn_1989_07_26_189p
pn_1989_07_27_196p

pn_1989_08_05_48p
bmn_1989_08_05_38p
pn_1989_08_14_104p
pn_1989_08_18_135p
pn_1989_08_19_142p
pn_1989_08_21_156p
dm_1989_08_30_8p

pn_1989_09_01_8p
pn_1989_09_13_90p
pn_1989_09_21_153p
pn_1989_09_23_172p
pn_1989_09_28_216p
bmn_1989_09_31_243p
lmf_1989_09_251p

pn_1989_10_03_11p
pn_1989_10_10_76p

1989_11_03_post_muv_haz
pn_1989_11_09_69p
ht_1989_11_10_4p
dm_1989_11_11_3p
pn_1989_11_11_86p
pn_1989_11_15_111p
pn_1989_11_17_126p
pn_1989_11_18_134p
ht_1989_11_24_2p

pn_1989_12_02_17p
pn_1989_12_05_30p
ht_1989_12_08_2p
pn_1989_12_20_151p
ht_1989_12_22_3p
pn_1989_12_27_187p
1989_12_7szamjegy
1989_12_ertekmentes
1989_12_evford_napt

Pmek_1989
Home
1988   <<   1989   >>   1990
Delizsánsz.