A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Tükör - ht_1989_11_24_2p.txt

Válasz postafordultával

Hálás és örökké aktuálisnak vélt témát közölt a Halasi Tükör november 10.i száma "Posta sztori" címmel Harmos Jenő tollából.

Az írás egyetlen hibája, hogy az első 15 szó kivételével a valóságtól teljesen eltérő állításokat tartalmaz.

A történet a valóságban a következőképpen esett meg:
1989. július 17-én hajnalban a szolgálatban lévő telefonkezelő hivast észlelt a csólyospalosi áramkörön. A hívó a tüzoltóságot kérte, de a kezelő kérdésére, hogy honnan telefonál, nem adott felvilágosítást.

(Erre az információra nem a telefonkezelők kíváncsisága miatt van szükség, hanem a távbeszélőjegy ki állításához, de azért is fontos, hogy a beszélgetés véletlen megszakadása esetén gyorsan lehessen ismét összeköttetést teremteni. A kérdéses vonal ugyanis tovabbi 8 telefonállomás összeköttetését szolgálja.)

A telefonkezelő 18 év szakmai tapasztalatával tisztában volt az "ésszerü sürgősséggel", ezért mire a történet idáig ért, mar felhívta a tüzoltóságot, s az ügyeletes főtörzsőrmester is fültanúja volt, mint próbálta - többszöri sikertelen kisérlettel megtalálni az időközben lebomlott összeköttetés hívójat a lehetséges kilenc közül.

A bejelentkező állomasok közül senki nem tudott a hívásról. Az eseményt a mühelynapló utólag is dokumentálja.

Az, hogy az összeköttetés hirtelen megszakadását mi okozta, utólag teljes bizonyossággal megállapitani nem lehet. Az viszont tény, hogy ezen a technikailag korszerütlen légvezetéken hasonló eset a kezelőtől függetlenül bármikor megtörténhet.

A Bacs-Kiskun Megyei Tüzoltóparancsnokság átiratára a tüzjelzés körülményeit vizsgálva nem bizonyosodott be a kezelő vétkessége, hiszen a tüzjelzés érdekében lehetőségéhez képest mindent megtett. Fegyelmi elbocsatásáról úgy ő, mint a fegyelmi jogkör gyakorlója Harmos úrtól értesült a Halasi Tükör lapjairól.

Harmos úr 310 forintja sem kószált a postán, hiszen azt a feladást követő napon - házszámot ugyan nem tartalmazó, de egyébként pontosan feltüntetett címhelyen - jogosult atvevő kezeihez kézbesítette a postás. Az összeg sorsáról a tudakozódást követő 12. munkanapon pontos felvilágosítást adott a hivatal, sőt az átvevő aláírását tartalmazó utalványt is bemutatta. Ez nem lehet rossz eredmény a 30 napos általános ügyintézési határidőhöz viszonyitva. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ehhez a szolgáltatás igénybevétele után két hónappal kellett egyeztetni az elszamolási okiratokat Kiskunmajsán, Kiskunhalason és Budapesten.

A kiskunhalasi postahivatal dolgozói eddig mindent megtettek, ezután is mindent megtesznek a lakosság postai igényeinek kiszolgálásáért. Elfogadom a munkánkat jobbitó szandékkal kritizáló észrevételeket, de a valós alapot nélkülöző, rosszindulatú vádakat visszautasítom.

Szitás Istvánné
hivatalvezető

A következó számunkban közöljük a

Csólyospálosiak állításait a korábbiak
igazolására. (A szerk.)


-----------------------------------------------------------


A postás nem csönget, csak szalad

Rosszul áll a szénánk a postásoknál mostanság.

   Ez a mi hibánk, mert már másodjára hibáztuk el velük szemben a dolgot. A minap, amikor éppen ezt akartuk tisztázni, elpanaszolta magát a posta vezetője, hogya városban gyakran megharapja a postai kézbesítőt a szabadon kószáló kutya.

Én akkor - tipikus Újságírói reakcióval azt válaszoltam, hogy majd akkor szóljon, ha ez fordítva történik. (Azazhogy a postás harapja meg a kutyát.)

Komolyra fordítva a szót, bizony bosszantó, és fájdalmas ha az embert munka közben harapdálják. Persze ezek után senki sem mondhatja, hogy a postás a kutyának sem kell.

-földi-
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1988   <<   1989   >>   1990
bmn_1989_01_05_28p
ht_1989_01_06_2p
pn_1989_01_09_52p
bmn_1989_01_09_59p
pn_1989_01_15_174p
dm_1989_01_17_1p
dm_1989_01_24_178p
pn_1989_01_25_174p
1989_palyavalasztas

pn_1989_02_01_1p
pn_1989_02_06_41p
dm_1989_02_11_4p
pn_1989_02_11_88p
pn_1989_02_13_91p
pn_1989_02_28_202p
pn_1989_02_28_208p
dm_1989_02_28_210p
bmn_1989_02_28_217p
bmn_1989_02_28_221p

bmn_1989_03_03_20p
pn_1989_03_07_52p
bmn_1989_03_16_134p
bmn_1989_03_18_147p
pn_1989_03_29_214p

pn_1989_04_11_72p
pn_1989_04_14_92p
1989_04_200_eves_halasi

pn_1989_05_10_72p
bmn_1989_05_15_117p
bmn_1989_05_30_246p

pn_1989_06_06_41p
bmn_1989_06_19_148p
bmn_1989_06_19_149p
pn_1989_06_20_150p
dm_1989_06_22_2p
ht_1989_06_23_1p
dm_1989_06_30_3p

bmn_1989_07_01_6p
pn_1989_07_04_26p
pn_1989_07_05_36p
dm_1989_07_13_98p
pn_1989_07_17_119p
pn_1989_07_20_148p
bmn_1989_07_21_164p
pn_1989_07_26_189p
pn_1989_07_27_196p

pn_1989_08_05_48p
bmn_1989_08_05_38p
pn_1989_08_14_104p
pn_1989_08_18_135p
pn_1989_08_19_142p
pn_1989_08_21_156p
dm_1989_08_30_8p

pn_1989_09_01_8p
pn_1989_09_13_90p
pn_1989_09_21_153p
pn_1989_09_23_172p
pn_1989_09_28_216p
bmn_1989_09_31_243p
lmf_1989_09_251p

pn_1989_10_03_11p
pn_1989_10_10_76p

1989_11_03_post_muv_haz
pn_1989_11_09_69p
ht_1989_11_10_4p
dm_1989_11_11_3p
pn_1989_11_11_86p
pn_1989_11_15_111p
pn_1989_11_17_126p
pn_1989_11_18_134p
ht_1989_11_24_2p

pn_1989_12_02_17p
pn_1989_12_05_30p
ht_1989_12_08_2p
pn_1989_12_20_151p
ht_1989_12_22_3p
pn_1989_12_27_187p
1989_12_7szamjegy
1989_12_ertekmentes
1989_12_evford_napt

Pmek_1989
Delizsánsz.