A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1989_11_11_3p.txt

Halló, központ?!

Várakozási idő: tíz év helyett hat hónap 

Valamikor így kezdték a telefonbeszélgetéseket. A központos kisasszony kapcsolt, és már lehetett is telefonozni. A kapcsolástechnika e klasszikus formája régi ugyan, de dél-alföldi régiónkban még ma is használatos - igaz, már nem sokáig. A távbeszélőhálózat olyan ütemű fejlődés előtt áll, ami nagy reményeket táplálhat: nevezetesen, hogy talán hamarosan lépünk egyet Európa felé. Kérésünkre Vojnar László, a Szegedi Postaigazgatóság műszaki igazgatóhelyettese adott információkat a távbeszélő-hálózat mai helyzetéről.

- Igen jelentős szervezeti változás előtt állunk. A posta január 1-jétől szétválik posta-, illetve távközlési és műsorszóró vállalatra. Az új szerveződés jobban segítheti a távbeszélő-hálózat fejlesztését. Reméljük, hogy a távközlési vállalat képes lesz olyan telefonprogram végrehajtására, amellyel - terveink szerint - 5-10 év alatt fölzárkózhatunk az európai átlaghoz. A különválás ezt a programot anyagilag is segíti, mivel jelenleg a távközlés nyeresége biztosítja azokat a forrásokat, amelyek a postaforgalom fejlesztéséhez szükségesek. Az állam a világon mindenütt részt vállal a postaforgalom fenntartásából és fejlesztéséből - ezután nálunk is így lesz. A távközlés pedig nyereségének nagy részét saját fejlesztésére fordíthatja.

- Szegedről szólva, milyen eredményt hozott a telefonkötvény-akció és várható-e újabb kibocsátás?
- Közel tízezer igénylő jutott igy telefonhoz. Az érdeklődés azóta ismét megnőtt, az újabb telefonigénylök száma ugyancsak tízezerhez közelít. Azt még nem tudjuk, hogy a távbeszélő-hálózat további fejlesztése milyen pénzügyi konstrukcióban történik. A kötvény egyre kevésbé értékálló forma. Ami biztos: a kötvényes fejlesztéssel lassan telitödnek a jelenlegi központok, s ez a telefonhasználatban is érzékelhető. Gyakoribb a foglalt jelzés, késik a tárcsahang - a szolgáltatás működőképességét viszont meg kell őrizni. És természetesen számítunk az újabb igénylökre is.

- Milyen fejlesztési terveken dolgoznak?
- Új telefonközpontot építünk. Jövöre versenyt hirdetünk a tervezésre és a kivitelezésre is, s ugyancsak 1990-ben elkezdődik az építkezés. Szeretnénk, ha 1992 végére 40 ezer új állomás bekapcsolására lenne lehetőségünk.

- Rendkívül rövidnek tűnik a kétéves határidő.
- Hozzá kell szoknunk, hogy a távközlésfejlesztésben ilyen szűkre szabott határidőkkel kell dolgoznunk. Miniszterünk is úgy nyilatkozott. hogy szeretné lerövidíteni a szokásos tízéves várakozási időt hat hónapra, és ezt csak ilyen gyors és nagy beruházásokkal lehet elélni A beruházás előkészítése már olyan stádiumban van, hogy a közeli megvalósulás reálisnak látszik. Anyagi fedezete is biztosított, körülbelül 2 milliárd forintba kerül az új központ. Nagyon nagy munka lesz, hiszen újra kell építeni - és bővíteni - a szegedi kábelhálózatot.

- Mit tud majd az új központ?
- Igen korszerű, digitális programvezérlésű rendszer lesz, amely fejlettebb, mint a hagyományos elektromechanikus megoldás. Alkalmas lesz a mobil rádiótelefonhálózat működtetésére, azaz helyhez kötöttség nélkül, például gépkocsiból is lehet majd telefonálni. A korszerű technika kiépítése azért is fontos, mert a délalföldi régió központja Szeged, és az új rendszer további vidéki telepítése csak, úgy képzelhető el, ha „a piramis csúcsán" kezdjük a fejlesztést.

- A dél-alföldi régiót említette. Hol tart a szentesi új központ építése?
- A jövő év közepétől talán már megszűnnek a mostani „balkáni " állapotok. Négyezres kapacitású, crossbar rendszer váltja föl a kézi kezelésű központot.

- És más településeken?
- Röszkén és Deszken önerőből fejlesztették a távbeszélő-hálózatot, mindkét helyen 280 előfizető jut majd telefonhoz. Hasonló tervek vannak Szatymazon, Kisteleken (400-400 vonal) es Mórahalmon (250 vonal).

- Várható-e tarifaemelés?
- Ez benne van a levegőben, de a mértékéről még nem tudunk biztosat. Legalább olyan nagyságúnak kell lennie, amely a „begyűrűző" költségeket fedezi, így a nyereségünk nem csökken. Ha ennél többet emelünk, nagyobb lesz a nyereség, és többet tudunk fejleszteni. Várható egy új, „szelektív" tarifapolitika kidolgozása, amely a többletszolgáltatást igénylőket terheli. Ilyen például a „konferenciabeszélgetés", amely lehetővé teszi, hogy a partnerek személyes jelenlétük nélkül, telefonon tárgyaljanak egymással, Vagy a telefonhívás automatikus átirányítása a hívott fél után - természetesen ehhez tudnunk kell, mikor és hol található az illető. A korszerű, új központtal mindez viszonylag egyszerűen megoldható. Emellett a kevésbé forgalmas időben folytatott beszélgetéseknél tarifakedvezmény is várható.

Nyilas Péter-----------------------------------------------------------Szeged
"telefonnévjegye"

Bekapcsolt telefon (változó adat): kb. 24 000
Várakozók: 9724
Lakásállomás: kb. 19 000
Közületi főállomások száma : kb. 28 000
Nyilvános állomások száma : 301
ebből helyi beszélgetésre alkalmas: 123
távhívásra alkalmas: 178
Telex: 331
Telefax: 86
Száz szegedi lakosra 25,3 beszélőhely, 11 lakásállomás és 13,8 főállomás jut -----------------------------------------------------------A Posta címére

A Sajtószakszervezet a hazai tájékoztatás érdekében és a szakma védelmében tiltakozik a posta által tervezett - már nyilvánosságra került - terjesztési tarifa - emelések, valamint az előkészületben lévó nyomdai és papiráremelések ellen. A posta tarifaemelését a Sajtószakszervezet alaptalannak és kizárólag inflációgerjesztő hatásúnak tartja. A sajtószakma további terheket már nem tud vállalni. A tervezett tarifaemelés pedig csak veszélyekkel jár: lapok megszűnése, munkanélküliség, csökkenő bérek, szűkülő szociális lehetőségek. De ami talán a legsúlyosabb következmény; veszélybe kerül a hazai tájékoztatás jelenlegi sokszínűsége.

A Sajtószakszervezet ebben a vészhelyzetben követeli, hogy a terjesztési dijakat mindaddig fagyasszak be, amíg egy, a postától független szakértői csoport meg nem állapítj a a tényleges terjesztési költségeket. Véleménye szerint ugyanis a több évtizede monopolhelyzetben lévő posta lapterjesztői tevékenységére a hatalommal való visszaélés a jellemző. Ez pedig ellentétben áll a hazánkban kibontakozó demokratizmussal, és a jogállamiság szellemével.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
bmn_1989_01_05_28p
ht_1989_01_06_2p
pn_1989_01_09_52p
bmn_1989_01_09_59p
pn_1989_01_15_174p
dm_1989_01_17_1p
dm_1989_01_24_178p
pn_1989_01_25_174p
1989_palyavalasztas

pn_1989_02_01_1p
pn_1989_02_06_41p
dm_1989_02_11_4p
pn_1989_02_11_88p
pn_1989_02_13_91p
pn_1989_02_28_202p
pn_1989_02_28_208p
dm_1989_02_28_210p
bmn_1989_02_28_217p
bmn_1989_02_28_221p

bmn_1989_03_03_20p
pn_1989_03_07_52p
bmn_1989_03_16_134p
bmn_1989_03_18_147p
pn_1989_03_29_214p

pn_1989_04_11_72p
pn_1989_04_14_92p
1989_04_200_eves_halasi

pn_1989_05_10_72p
bmn_1989_05_15_117p
bmn_1989_05_30_246p

pn_1989_06_06_41p
bmn_1989_06_19_148p
bmn_1989_06_19_149p
pn_1989_06_20_150p
dm_1989_06_22_2p
ht_1989_06_23_1p
dm_1989_06_30_3p

bmn_1989_07_01_6p
pn_1989_07_04_26p
pn_1989_07_05_36p
dm_1989_07_13_98p
pn_1989_07_17_119p
pn_1989_07_20_148p
bmn_1989_07_21_164p
pn_1989_07_26_189p
pn_1989_07_27_196p

pn_1989_08_05_48p
bmn_1989_08_05_38p
pn_1989_08_14_104p
pn_1989_08_18_135p
pn_1989_08_19_142p
pn_1989_08_21_156p
dm_1989_08_30_8p

pn_1989_09_01_8p
pn_1989_09_13_90p
pn_1989_09_21_153p
pn_1989_09_23_172p
pn_1989_09_28_216p
bmn_1989_09_31_243p
lmf_1989_09_251p

pn_1989_10_03_11p
pn_1989_10_10_76p

1989_11_03_post_muv_haz
pn_1989_11_09_69p
ht_1989_11_10_4p
dm_1989_11_11_3p
pn_1989_11_11_86p
pn_1989_11_15_111p
pn_1989_11_17_126p
pn_1989_11_18_134p
ht_1989_11_24_2p

pn_1989_12_02_17p
pn_1989_12_05_30p
ht_1989_12_08_2p
pn_1989_12_20_151p
ht_1989_12_22_3p
pn_1989_12_27_187p
1989_12_7szamjegy
1989_12_ertekmentes
1989_12_evford_napt

Pmek_1989
1988   <<   1989   >>   1990
Home
Delizsánsz.