A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1989_01_17_1p.txt

Telefon a hónunk alatt...

Előfizetők és igénylők figyelmébe!

"A távközlés nagyarányú fejlesztés előtt áll, s ez csak akkor lehetséges, ha az ott képződő nyereséget nem viszi el a többi postai szolgáltatás " - olvashattuk a január 9-e előtt megjelent közleményben egyes postai árak változásának indokaként. Ha egészen pontosak akarunk lenni, az árdrágulás magyarázataként. Egyetlen, az emelt szolgáltatási árakat csökkentő tételt fedezhettünk fel a listán: a főállomások 120, s az ikerállomások 100 forintos előfizetési díjából 20 forintot elenged a posta, ha saját készülékét használja telefonálásra az előfizető. Hogyan kell ezt kezdeményezni, illetve a posta tudomására hozni? - kérdeztük Vojnár László távközlési-műszaki igazgatóhelyettestől a szegedi igazgatóságon. Egyáltalán: mikortól kérhetik a kedvezményt azok, akiknek van saját készülékük?

- Megtudtuk: akik január 15-ig meggondolták magukat és visszaadták a postai tulajdonú telefont, már januárban az alacsonyabb alapdíjat fizetik - a következő havi számlából levonva a különbséget. (A tarifaváltozás miatt az e havi számlák várhatóan késnek egy-két napot, ezért a befizetéseket január 23-ig fogadj ael a posta!) Ezzel a lehetőséggel persze ezután is lehet élni: aki február 15-ig leadja a készüléket, annak már februárban jóváírják a 20 forintját. Két helyen lehet a hónunk alá vett készüléket leadni: a Széchenyi téri 1-es postának a harmadik emeletén, a Csongrád Megyei Távközlési Üzemben, vagy az igazgatóság melletti, Lenin körúti ügyfélszolgálati irodában. (Délelőtt 10-kor nyitnak, hétfőn este hatig, egyébként négyig fogadják az ügyfeleket!) Természetesen a posta csak azt a készüléktípust veszi vissza, amelyiknek átvételét az előfizető az állomás beszerelésekor aláírásával igazolta. Kérik hát az ügyfeleket, más készülék leadásával ne próbálkozzanak.

- Megkérdeztük azt is, hogy megvásárolhatók-e a posta telefonjai - hiszen havi 20 forintjával számolva néhány év alatt bejöhet a vételára. Nos, a posta értékesítéssel is foglalkozik, s az általa ajánlott típusok javítását is vállalja. Hogy melyek ezek, azt a következő telefonszámla mellékleteként kiküldött tájékoztatóból részletesen elolvashatják az érdeklődök. (A szabványtól eltérő készülékekkel vigyázni kell: javításukat a posta pénzért sem vállalja! Ingyen pedig csak a posta tulajdonában maradókat javítja!)

- Még egy, e témakörhöz tartozó információ - az átutalási betétszámla-tulajdonosok figyelmébe. Az alapdijkedvezményt ők az adott hónap 15-éig leadott telefonok esetében sem élvezik már abban a hónapban - a jóváírás a számlán később lesz az ő esetükben. Az ügyfélszolgálati irodában és a távközlési üzemben egyébként az érdeklődők további információkat is kaphatnak a készülékleadás mikéntjéről.

- Ugyancsak az ügyfélszolgálattól szerezhetik be az igénylőlapot azok, akik szeretnének előfizetők lenni, de eddig még nem töltöttek ki űrlapot. Sok reményük az új, 20 ezres kapacitású központ 1992-ben várható elkészültéig nincs ugyan azoknak sem, akik már régebben beadták az igénylőlapjukat, de a posta a nyilvántartása pontosítása végett mégis levélben fordult régi igénylőihez. Vagy tízezer, a várakozólistán szereplő névre küldenek ezekben a napokban tájékoztatót és űrlapot, hogy megtudják : fenntartja-e régi igénylését az illető. (Hiszen közben vehetett kötvényt, beszerelhették arr a a telefont, vagy elköltözött, netán megunta a várakozást a cimzett. A megújított igényléseket az eddig nyilvántartottak 70 százalékára becsülik a postán - hogy végül is mennyi lesz valójában, az a számítógépes feldolgozás után kiderül. Az érdeklődés mindenesetre nagy: a régi igénylők is egymásnak adják a kilincset az ügyfélszolgálati irodában, meg a most jelentkezők is. Januárban a múlt hét végéig háromszáz új igénylést adtak be!

V. K.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
bmn_1989_01_05_28p
ht_1989_01_06_2p
pn_1989_01_09_52p
bmn_1989_01_09_59p
pn_1989_01_15_174p
dm_1989_01_17_1p
dm_1989_01_24_178p
pn_1989_01_25_174p
1989_palyavalasztas

pn_1989_02_01_1p
pn_1989_02_06_41p
dm_1989_02_11_4p
pn_1989_02_11_88p
pn_1989_02_13_91p
pn_1989_02_28_202p
pn_1989_02_28_208p
dm_1989_02_28_210p
bmn_1989_02_28_217p
bmn_1989_02_28_221p

bmn_1989_03_03_20p
pn_1989_03_07_52p
bmn_1989_03_16_134p
bmn_1989_03_18_147p
pn_1989_03_29_214p

pn_1989_04_11_72p
pn_1989_04_14_92p
1989_04_200_eves_halasi

pn_1989_05_10_72p
bmn_1989_05_15_117p
bmn_1989_05_30_246p

pn_1989_06_06_41p
bmn_1989_06_19_148p
bmn_1989_06_19_149p
pn_1989_06_20_150p
dm_1989_06_22_2p
ht_1989_06_23_1p
dm_1989_06_30_3p

bmn_1989_07_01_6p
pn_1989_07_04_26p
pn_1989_07_05_36p
dm_1989_07_13_98p
pn_1989_07_17_119p
pn_1989_07_20_148p
bmn_1989_07_21_164p
pn_1989_07_26_189p
pn_1989_07_27_196p

pn_1989_08_05_48p
bmn_1989_08_05_38p
pn_1989_08_14_104p
pn_1989_08_18_135p
pn_1989_08_19_142p
pn_1989_08_21_156p
dm_1989_08_30_8p

pn_1989_09_01_8p
pn_1989_09_13_90p
pn_1989_09_21_153p
pn_1989_09_23_172p
pn_1989_09_28_216p
bmn_1989_09_31_243p
lmf_1989_09_251p

pn_1989_10_03_11p
pn_1989_10_10_76p

1989_11_03_post_muv_haz
pn_1989_11_09_69p
ht_1989_11_10_4p
dm_1989_11_11_3p
pn_1989_11_11_86p
pn_1989_11_15_111p
pn_1989_11_17_126p
pn_1989_11_18_134p
ht_1989_11_24_2p

pn_1989_12_02_17p
pn_1989_12_05_30p
ht_1989_12_08_2p
pn_1989_12_20_151p
ht_1989_12_22_3p
pn_1989_12_27_187p
1989_12_7szamjegy
1989_12_ertekmentes
1989_12_evford_napt

Pmek_1989
1988   <<   1989   >>   1990
Home
Delizsánsz.