A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1975_01_30_1p.txt

Tanácskozás a készülő telefonközpontról

Szegedre látogatott Horn Dezső

- Szerdán Szegedre látogatott Horn Dezső, a közlekedés és postaügyi miniszter helyettese, posta vezérigazgatója, és részt vett a szegedi postaigazgatóságon megtartott tanácskozáson. Rózsa István, a szegedi Postaigazgatóság vezetője köszöntötte a megbeszélésen megjelenteket, köztük dr. Komócsin Mihályt, a megyei pártbizottság első titkárát, Török Józsefet, a szegedi pártbizottság első titkárát, Kovács Imrét, a Csongrád megyei tanács elnökének általános elnökhelyettesét, Papp Gyulát, Szeged megyei város tanácselnökét, és megyénk országgyűlési képviselőit.

- A programnak megfelelően, a tanácskozás résztvevői együtt megtekintették a Szeged 1. számú Postahivatal épületében levő régi - jelenleg is üzemelő - telefonközpontot, mely már igen túlterhelt. Ezt a központot már bővíteni nem lehet. Az épület, amelyben van, ugyancsak túlterhelt, állandó statikai megfigyelés alatt áll. A város főpostája ebben a százesztendős épületben, kedvezőtlen körülmények között, szűk helyiségekben működik. Nemcsak a műszakiak, a távirdán és a telefonközpontban dolgozók számára kevés a hely, hanem a földszinten levő felvevőterem is mind nehezebben tudja kielégíteni a növekvő szolgáltatási igényeket.


         


- Az épülő postapalota műszaki szárnyát ezt követően megnézték a posta vezetői és a meghívottak. A fentebb vázolt körülmények alaposan indokolják, hogy a beruházás jóváhagyott ütemezésének megfelelően ez év december 31-én üzembe lehessen helyezni a 11 ezer telefonállomás kapacitású új távbeszélő-központot. Ennek megvalósítása Dél-Magvarország jogos hírközlési igényeinek kielégítése szempontjából is igen jelentős feladat. A szegedi egységes távbeszélő-hálózat megteremtése 1972 óta, amikor Gyálarét, Szőreg, Tápé, Kiskundorozsma, Algyő a megyeszékhellyel egyesült, napirenden levő feladat. Az ipari fejlődés, a városiasodás megannyi ténye bizonyítja: mielőbb szükség van az új, a nagyobb kapacitású, minőségileg is jobb telefonközpont üzembe helyezésére.

- A postapalota műszaki szárnyának építését, a távbeszélő-központ szerelését megtekintve folytatódott a tanácskozás. Először Horn Dezső értékelte a látottakat, s kifejtette annak szükségességét, hogy az ország telefonhálózatát automatizálni kell, s ennek részét alkotja az a beruházás, mely Szegeden készül. Utalt arra, hogy a Szegeddel egyesült községek egyes távbeszélő tarifarendszerbe való sorolásának nem adminisztratív, hanem műszaki akadályai voltak. Dicsérettel szólt arról, hogy, az építők ütemesen, össze hangoltan dolgoztak, ahogy azt a szocialista szerződésben vállalták. E jelentős beruházás határidőre történő megvalósítása érdekében több mint negyven vállalat megfeszített, pontosan összehangolt munkájára van szükség. Mint köztudott: a beruházás két ütemben készül el. A Püspök utcai műszaki épület terv szerint 1975. év végére, míg második ütemként áz irodaházi épületszárny 1976. év második felében.

- A posta vezérigazgatója tájékoztatásként a posta általános helyzetéről, kiváltképp a távbeszélő igényekről és azok teljesítésének reális lehetőségéről, a költségek és a díjak arányáról beszélt, S hogy milyen intézkedések várhatók a távbeszélő szolgálat színvonalának javítására. Majd válaszolt több időszerű kérdésre.

- A megbeszélés Rózsa István zárszavával ért véget.

- Délután Horn Dezső és kísérete Mórahalom nagyközségbe látogatott el, ahol a helység tanácselnöke, párttitkára, és a postaforgalmi szakközépiskola igazgatója fogadta. Szóba került az épülő • postahivatal és á távbeszélő-központ építésének ügye. A nagyközségben háromszázas általános automata telefonközpont készül el a szegedi új központtal egyidőben. A posta-vezérigazgató találkozott a szakközépiskola tanáraival és a diákokkai akik a postás élethivatásra készülnek.

- Az esti órákban Horn Dezső visszautazott Pestre.

Az épülő postaközpontban Horváth Márton, a BHG szerelésvezetője tájékoztatja Horn Dezsőt (középen). Mellette dr. Komócsin Mihály (jobbról) és Rózsa István (balról).

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1974   <<   1975   >>   1976
Home
Delizsánsz.