A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1974_01_04_9p.txt

Utak, vasutak

Fejlesztési tervekről tárgyalt Szegeden Földvári László minsszierhelyettes

Tegnap, csütörtökön Szegedre látogatott Földvári László, a közlekedés- és postaügyi miniszter helyettese. Délelőtt a megyei pártbizottság székházában rendezett tanácskozáson vett részt, amelyen Győri Imre, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára elnökölt. A megbeszélésen részt vett dr. Komócsin Mihály, a megyei tanács elnöke, dr. Varga Dezső, a városi pártbizottság titkára és Prágai Tibor, a városi tanács elnökhelyettese, valamint az érdekelt országos és megyei szervek, vállalatok vezetői, képviselői. A - napirenden három téma szerepelt. A közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos 2024/1972. számú kormányhatározat végrehajtásának eredményeiről dr. Kelemen Miklós ezredes, a megyei rendőr-főkapitányság vezetője tájékoztatta a résztvevőket. Ezután az ötéves tervidőszak hátralevő két évének a KPM-et érintő fejlesztési tervei kerültek napirendre.

(Részlet a cikkből...)

Egyelőre a posta még nem lát lehetőséget arra, hogy az épülő 11 ezres kapacitasú új, szegedi telefonközpontot 6 ezerrel bővítsék, ám a megye és a város igényeit - amennyiben lehetséges - figyelembe veszik az ötödik ötéves terv kidolgozásakor. Annyi viszont bizonyos, hogy 1975. végéig Algyőn és Dorozsmán elkészül a szegedihez csatlakozó új központ, s egyúttal a tarifa is egységes lesz.

A tegnapi megbeszélés igen fontos volt, hiszen a megye és a város vezetői egyeztethették igényeinket és elképzeléseinket a minisztérium és az érdekelt országos szervek terveivel, a tárca lehetőségeivel. Az igények és gondok kölcsönös, jobb megismerése pedig jó alapot szolgáltat a további munkához.

.........
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1973   <<   1974   >>   1975
Home
Delizsánsz.