A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1974_12_19_1p.txt

December 28-tól Távhívás Szegedről

A posta új szolgáltatásáról

Szegeden - mint köztudott - mind nehezebb telefonálni, mert a jelenlegi telefonközpont kapacitása és leterheltsége már nem felel meg az igénybevételnek. Ez olyan feszültséget eredményez, mely nap mint nap jellemzője a város életének. Már épül az új postapalota - a Lenin körút, a Kossuth L. sugárút és a Püspök utca által határolt területen -, de a szerelési munkákkal a BHG a tervezettnél jóval lassabban halad. Ez úgyszintén nyugtalanítja a szegedieket, akik olykor félórát is várnak a vonalra. A BHG - mint erről már írtunk - kábel, s egyéb importból nehezen beszerezhető anyagok hiányára hivatkozik, lemaradását indokolván. Egy bizonyosra vehető: nincs százszázalékos garancia arra. hogy 1975 december végén - vagyis határidőre - elkészüljön a gyár az új crossbar-rendszerű telefonközpont szerelésével

- A Szegedi Postaigazgatóság mindent megtesz azért, hogy az új, korszerű, nagyobb kapacitású központ egy év múlva elkészüljön. Addig pedig az igénybevevők türelmét és megértését kéri. Jogos igényként fogalmazódott meg a kérés: Szeged is kapcsolódjon be az országos távhívó hálózatba. Erre lehetőség van az új központ elkészülte előtt is, mert a BHG kísérleti jellegű üzemelésre elkészített korábban egy ECT-500-as távhívó központot. Ezt igénybe véve - úgy határoztak az illetékes postaszervek - Szegeden ez év december 28-án déli 12 órától kezdve Szegedröl is hívhatók közvetlenül a távhívásba bekapcsolt helységek telefonállomásai. És Szegedet is lehet hívni ugyanígy, ugyanezen helyekről. Megjegyezzük: ez a szolgáltatás - tekintettel a szegedi központ túlterheltségére - csak bizonyos korlátozásokkal indulhat, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig déli 12 órától reggel 8-ig lehet igénybe venni. Illetőleg minden munkaszüneti napot - napokat - megelőző nap déli 12 órájától kezdve a munkaszüneti napot követő munkanap reggel 8 órájáig lehet egyelőre használni a távhívórendszert.

- Az új szolgáltatás meggyorsítja, könnyebbé teheti a távolsági beszélgetések lebonyolítását, de csak akkor, ha az igénybevevők segítik a postát abban, hogy ez az életrevaló kezdeményezés elérje célját.

- Hogyan? Először is: gondoljunk arra, más is szeretne telefonálni, ezért beszéljünk röviden. Másodszor - az új szolgáltatás praktikus igénybevételéhez célszerű figyelmesen elolvasni a távbeszélő előfizetőknek megküldött "tájékoztatót". Ez tartalmazza a tudnivalókat. Harmadszor: tanácstalanság esetén forduljunk a tudakozó szolgálathoz - száma 009 - melynek elsődleges feladata a kapcsolási számokról információt adni, s a távhívás tudnivalóinak ismertetése, magyarázata.

- Jó tudni a számlázásról, hogy a Szegedről kezdeményezett valamennyi távolsági hívást a postai távbeszélő díjszabás harmadik övezete tarifájának megfelelő összeggel számolják el. Ez azt jelenti, hogy ha valaki Szegedről Budapestre telefonál, és ez nem tart tovább három percnél, akkor 12 forintot fizet. Eddig  ezért a kézi kapcsolású központ 13 forint 50 fillért számolt. Egy automata számláló készülék jelzi a helyi és a távolsági beszélgetéseket. Vagyis: utólag nem mutatható ki, mennyi volt külön a távolsági beszélgetések öszszege. Minden készüléknek külön számláló berendezése van, mely attól kezdve működik, hogy a hívott szám bejelentkezett, és addig mér, míg a létrejött telefonkapcsolat tart.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1973   <<   1974   >>   1975
Home
Delizsánsz.