A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés Megyi Népújság - bmn_1974_10_09_77p.txt

Százéves az egyetemes postaegyesület

Sajtótájékoztatót tartottak tegnap a Szegedi Postaigazgatóságon

- Ma száz éve, 1874. október 9-én, Svájcban, a berni városházán 22 állam képviselője aláírta az első általános postaszerződést, amely egységes elvek szerint szabályozza a levélpostai küldemények nemzetközi forgalmát. Ez a szerződés hozta létre az egyetemes postaegyesületet, amely 1947 óta az ENSZ szakosított szerveként működik, s ma már 153 ország a tagja, vagyis az egyesület működése az egész világra kiterjed. Az évforduló alkalmából tegnap délelőtt Szegeden sajtótájékoztató keretében emlékezett meg Rózsa István, a Szegedi Postaigazgatóság vezetője az egyetemes postaegyesület létrejöttéről és jelentőségéről.

- A mai napon a Szegedi Postaigazgatóságon és a nagyobb postahivatalokban mindenhol megemlékeznek az évfordulóról a postás dolgozók.

- Az 1874-es ben, a postakongresszus egy csapással ledöntötte azokat a bürokratikus és pénzügyi korlátokat, amelyek addig a nemzetközi postai kapcsolatok szabad fejlődését gátolták. Az egyesület céljául tűzte a népek közötti gazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok bővítését egy jól működő és mindenki által könnyen igénybe vehető világméretű postaszolgálat megszervezésével. Ez a világszervezet az elmúlt száz évben hű maradt eredeti céljához és tekintélyes eredményeket mutatott fel. A postaegyesület a jövőben is a nemzetközi együttműködés fontos láncszeme marad, ahogy a nemzetközi postairoda jelenlegi igazgatója megfogalmazta: "A posta mindig egyetemes kapcsolat lesz az emberek, a népek között - a béke és a barátság kapcsolata." Száz éve Magyarország képviselője Berniben Ausztria-Magyarország küldöttségében foglalt helyet, de külön írta alá a szerződést, mert a kiegyezés a magyar postának önállóságot, függetlenséget biztosított. Erre a történelmi tényre is illő emlékezni.

- A postai szolgáltatás egyetemességéből következik, hogy lépést kell tartani a korral, a gazdasági és társadalmi fejlődéssel. A Szegedi Postaigazgatóság vezetője arról is szólott, hogy az igazgatósághoz tartozó három megyében milyen eredményeket értek el az elmúlt esztendőben, milyen feladatok várnak megoldásra. Hangsúlyozta, hogy a szolgáltatások minőségének javítására törekszenek. A Szegeden készülő Crossbar-rendszerű telefonközpont - átadása után - Dél-Magyarország távbeszélőszolgáltatását is javítja majd, nemcsak Szegedét. A következő időszakban az igazgatóság területén további korszerűsítésekre -, gépesítésre - kerül sor: Békéscsabán, Kecskeméten és más helységekben, mert a postai szolgáltatás színvonalát arányosan és összehangoltan célszerű javítani.

Bálint Gyula
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1973   <<   1974   >>   1975
Home
Delizsánsz.