A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1974_02_22_1p.txt

Szocialista szerződés a postapalota építésére

A tarjáni üzletek, vendéglők és bisztrók, az 5-ös és az 55-ös utak szegedi átkelő szakaszai a Kamaraszinház és a sportcsarnok után tegnap, csütörtökön az MSZMP Szeged városi bizottságának székházában szocialista szerződést kötöttek a postapalota műszaki szárnyának építésére is. A városi pártbizottság által kezdeményezett  szocialista szerződések azt a célt szolgálják, hogy Szeged felszabadulásának 30. évfordulója  tiszteletére mielőbb befejeződjenek a városban  folyó fontos építkezések. Eddig valamennyi szerződés a szegediek közvetlen érdekeit szolgálta, hiszen minden  tarjáni - immár vagy 20 ezer ember - szamára fontos, hogy mielőbb elkészüljenek az új üzletek, az első étterem, presszó és bisztró.

- A postapalota építésére kötött szocialista szerződés is arra hivatott, hogy végre megszünjenek Szegeden a telefon okozta bosszúságok, és a város is bekapcsolódhasson az országos távhivó-bálózatba. S nem is csak Szeged régi határain belül lakók számára fontos az új központ, hanem Algyő, Dorozsma, valamint Kistelek, Röszke, Mórahalom és Deszk automata telefonhálózatának is mintegy előfeltétele a főközpont építésének befejezése.

- A szerződés ünnepélyes aláírásán résztvevőket - a megye és Szeged párt- és tanácsi vezetőit, a posta-vezérigazgatóság és a Szegedi Postaigazgatóság, a szakszervezetek, valamint az építő és tervező vállalatok bank képviselőit. Az MSZMP Szeged városi végrehajtó bizottsága és a városi tanács végrehajtó bizottsága nevében dr. Varga Dezső, a városi pártbizottság titkára köszöntötte, s ismertette a szerződés lényegét. Az aláírók vállalták, hogy az összesen közel 450 millió forintos beruházás építését és szerelését 1976. szeptember 30-ig befejezik. Ahhoz, hogy határidőre elkészüljenek a munkával, számos részhatáridőt is pontosan be kell tartaniuk. Az év végéig például a DELÉP-nek az épület valamennyi szintjét folyamatosan át kell adnia a műszaki berendezések szerelőinek. Legkorábban a III. emeletet: május 15-ig.

- Éppen ezért a  postapalota Püspök utcai műszaki szárnyának mielőbbi átadása érdekében az érdekeltek vállalták, hogy minden lehetséges módon segítik egymás munkáját. A városi és a megyei szervek segítséget nyújtanak szocialista munkaverseny szervezéséhez és értékeléséhez, a városi pártbizottság pedig vállalta, hogy szükség esetén koordináló megbeszélést hív öszsze.

- A tegnap megkötött szocialista szerződés allirói tehát Szeged felszabadulásának 30. évfordulója tistzteletére vállalták, hogy a lehető leghamarabb átadják az új telefonközpontot, a város és a környék számára oly fontos létesítményt. Aligha ünnepelhetnénk méltóbban a varos felszabadulásának évfordulójat, mint munkával, melynek eredményesebb lesz Szeged, jobb és kényelmesebb a város lakóinak élete és munkája.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1973   <<   1974   >>   1975
Home
Delizsánsz.