A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1974_02_27_5p.txt

DM Postaláda

Két válasz a postától

Két írásunkra kaptunk választ a Szegedi Postaigazgatóságtól.

- Január 18-i számunkban jelent meg "Jelezzék táblán" című írásunk, amely arról szólt, hogy nem írták ki a főpostán, hol fizetik vissza a kötvényekért járó pénzt.

- "Szeged 1-es számú postahivatal jelentése szerint az államkölcsönkötvények kifizetését 1974. január 8-án kezdte meg a hivatal. Két napon keresztül három munkahely kizárólag a kötvények kifizetésével foglalkozott. Mindhárom munkahelyen az "- Államkölcsönkötvények beváltása" felirattal ellátott üvegtábla ki volt függesztve. Január 10-től a kötvények kifizetését az egyéb kifizetéseket végző munkahely látta el, mert a kötvények száma már nem indokolta, a hivatal létszámhelyzete pedig nem tette lehetővé, hogy ezt külön munkahelyen végezzék.

- Egyébként e munkahely üvegtábláján az egyéb szolgáltatások feltüntetése mellett a kötvénykifizetés is szerepel.

- Január 30-i lapszámunkban "Senki földje" címmel többek között arról írtunk, hogy a Tolbuhin sugárút, Moszkvai körút, Petőfi Sándor sugárút és a Cserepes sor által határolt területen nincs telefon.

- A posta válaszában ez áll: "Bár a cikkből nem állapítható meg, de feltehetőleg nyilvános telefonról van szó. (Valóban - a szerk.) A városban igen sok helyen volna szükség nyilvános távbebeszélő-állomásra, sajnos, az igények kielégítésére távbeszélőfülke, pénzbedobós készülék és nem utolsósorban hitelkeret hiányában csak fokozatosan kerülhet sor. Így, sajnos, ott belátható időn belül nyilvános telefon építésére nincs lehetőség."

- Felsorolják, hogy a területen milyen közületnek van telefonja, s ez csaknem minden utcában van - ezzel viszont csak munkaidő alatt oldható meg a telefonálás gondja.

- Felsorolják a válaszban azokat is, akiknek magántelefonjuk van. S ne vegyék zaklatásnak a telefontulajdonosok, ha valaki segélykérő telefonálás miatt zavarja őket, hiszen a postaigazgatóság ismerteti a rendeletet, amelynek értelmében bármely távbeszélő-állomás bármikor és bárki által segélykérő (elemi csapással kapcsolatban, mentő- és rendőrhívó) beszélgetésre igénybe vehető, és ezt az előfizető köteles megengedni. Ezek a beszélgetések díjmentesek.

- Az emberiesség és az írott szabályok szerint is tehát néhány telefont sürgős esetben igénybe lehet venni. A postaigazgatóság viszont pontosan tudja, hogy ez a megoldás nem elegendő, így a panaszos levelek alapján nyilvántartásba vette a környék lakóinak nyilvánostelefon igénylését, amit köszönettel veszünk.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1973   <<   1974   >>   1975
Home
Delizsánsz.