A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1974_12_04_3p.txt

Korszerűsít a posta

A külterületi kézbesítés fejlesztése
- Felkészülés az ünnepi forgalomra
- Megvalósuló beruházások

Tegnap, kedden délelőtt a Szegedi Postaigazgatóságon sajtótájékoztatót tartottak a külterületi kézbesítés fejlesztéséről, az idei és jövő évi beruházásokról, és az ünnepi csúcsforgalomra való felkészülésről. A tájékoztatón jelen voltak a budapesti és debreceni postaigazgatóságok vezetői is.

- Rózsa István, a Szegedi Postaigazgatóság vezetője szólt arról, hogy az ipar és mezőgazdaság fejlődésével miképp tart lépést a posta. A sokféle szolgáltatás a lakosság igényeinek megfelel, különösen jelentőset léptek előre a kishívatalok korszerűsítésében, a külterületi kézbesítésben. Jelentős azonban az elmaradás a telefonállomások építésében. E téren lényeges változás csak az új postaépület átadásával következik be, de addig is fejlesztik ezt a szolgáltatást - december 23-án, kísérletképpen Szegedet bekapcsolják a távválasztó rendszerbe.

- Az utóbbi években különösen sok gondot fordítottak a külterületi kézbesítés fejlesztésére. Hiszen az ország szétszórt tanyatelepülésének a zöme az igazgatóság három megyéjében található, és itt még jelenleg is 326 ezer külterületi lakos él annak ellenére, hogy a külterületi kézbesítők munkakörülményein igyekeztek könnyíteni - mégis a fokozott fizikai igénybevétel miatt -, az elmúlt években és jelenleg is nagyobb számban mentek el a postától. Az állandósult munkaerőhiány miatt többféle átszervezést hajtottak végre. Külterületi településeken tömblevélszekrényeket állítottak fel, és a támpontokon kiterjesztett felvételi szolgálat pedig lehetővé teszi, hogy a lakosság ne járjon be a postahivatalokba. Az elmúlt időszakban 18 helység külterületén szervezték meg a gépesitett kézbesítést. Összesen 858 támponton 6 ezer 300 ötrekeszes levélszekrényt szereltek fel, és 38 kézbesítő járásban 37 gépkocsi és egy motorkerékpár közlekedik. A gépjárművek évente 705 ezer kilométert tesznek meg. A gépkocsik, motorok beszerzésére a posta eddig közel 16 millió forintot fordított, és az igazgatóság ily módon 76 ezer 500 külterületi lakos postai ellátását biztosítja. A posta ez irányú törekvését a társadalmi, az állami szervek is jelentősen támogatták. A telepítések áthelyezésének megszüntetése érdekében minden egyes külterületi lakost megkérdeztek, illetve a helyi tanácsi szervek véleményét kikérték, hogy melyik támponton érdemes a levélszekrényt felállítani.

- Az igazgatóság területén a legjelentősebb beruházás a szegedi postapalota építése, ahol nyolc helyi, egy helyközi központ épül. Külön beruházásban valósul meg az új távíróközpont és erősítő. A fő létesítmény a Püspök utcában létesül, a műszaki szárny 6, az irodaszárny hétszintes lesz. A fejlesztési tervek szerint Szeged távbeszélő-hálózata többközpontos rendszerben épül ki, s a Püspök utcai központhoz 400 állomás kapacitású központ csatlakozik majd. Jelenleg a postapalota műszaki szárnyának belső szerelési munkái már folynak, és előreláthatólag ennek szerkezeti építését a DÉLÉP jövő év január-februárjában befejezi. A Szegedi Postaigazgatóság dolgozói a kivitelezésben való részvételen kívül fontos feladatot végeznek a beruházás lebonyolításában, valamint a különböző vállalatok munkájának összehangolásában. Ezt nagymértékben elősegíti a kivitelezőkkel kötött szocialista szerződés. A hírközlési beruházások között jelentős a Budapest-Békéscsaba-Lökösháza vasút-villamosítással kapcsolatos helyközi és helyi hálózat építése. A villamos vontatás zavaró és veszélyeztető hatása miatt a postai légvezetékes hálózatot az érintett helyeken le kel bontani, és helyettük korszerű kábeles hálózatot építenek.

- Az év végi postai csúcsforgalom zavartalan lebonyolítására megtették a megfelelő intézkedéseket. A nyugdíjfolyósító igazgatósággal történt megállapodás értelmében a decemberi nyugdijak eljuttatását minden postahivatal 12-én megkezdi, és 20-án mindenhol befejezik. A levélkézbesítést úgy szervezik meg, hogy kézbesítésre váró anyag az ünnepek utánra ne maradjon. A soroukívüli kézbesítés rendje nem változik. Az előirt kézbesítési idők betartását a szükséges létszámmal biztosítják December 21-22-24. és 31-én a postahivatalok teljes csomagkézbesítést, 25-én megerősített expresszcsomag-kézbesítést, 26-án az igényeknek megfelelő csomagkézbesitést végeznek. December 24-én és 31-én a szombati munkaidőbeosztást alkalmaznak, december 21-én a nagyobb forgalmú postahivatalok 16 óráig tartanak nyitva, kivéve a megyeszékhelyen kijelölt postahivatalokat, amelyek este 8 óráig fogadják az ügyfeleket. Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendről a postahivatalokban tájékoztatókat helyeznek el. Ezek útbaigazítást nyújtanak a hosszabb ideig nyitvatartó hivatalokról is.

- Egyébként december 14-én és 21-én a pénz- és csomagfelvételi szolgálatot megerősítik, december 15-én és 22-én a kereskedelmi hálózat igényeinek megfelelően a kijelölt postahivatalok kettő-, illetve háromórás pénzfelvételi szolgálatot tartanak, a vállalati pénzbefizetések miatt. A postaigazgatóság vezetője hangsúlyozta, a csúcsforgalom "széthúzása" miatt a lakosság lehetőleg ne az ünnepek előtti egy-két napon vegye csak igénybe a posta szolgáltatásait.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1973   <<   1974   >>   1975
Home
Delizsánsz.