A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1974_03_14_92p.txt

A 06-ot kell tárcsázni

Újra meg kell tanulnunk telefonálni.

Nincs ebben semmi túlzás, mert hamarosan eljön az az idő, hogy nem számíthatunk többé a telefonos kisasszonyokra, magunknak kell forgatni a vaskos telefonkönyveket, többet kell tárcsáznunk, s gyakrabban kell az órára is pillantani, ha nem akarunk többet fizetni a társalgásért.

- A magyarországi posta-reformkorszak kezdete: 1967. az automatikus távhívás "nyitánya". A technika újdonságában először a vidéki előfizetők. Veszprém és Pápa lakosai részesültek, ők hívhatták fel egymást és budapesti ismerőseiket közvetlen tárcsázással, a kezelők beavatkozása nélkül. S aztán sorra következtek a többi vidéki városok és pillanatnyilag már 112 helység élvezi a távhívás örömét. A főváros lakói közül azonban csak a lágymányosiak - 36 ezer előfizető - részesülnek ebben a kedvezményben, a többi kerületben lakók 1975 végére kapcsolódnak be az automatikus távhívásba. Miként az említett vidéki városok és községek előfizetőinek ajánlatos beszerezniök a budapesti telefonkönyvet a lágymányosiaknak is érdekük, hogy maguknál tartsák a vidéki telefonkönyveket. Az automatikus távhívásnak ugyanis az az előfeltétele, hogy tisztában legyünk a hívott helység körzetszámával és a hívott állomás kapcsolási számával. A főváros kivételével valamenynyi vidéki helység körzetszáma kétszámjegyű. Budapestet a legkönnyebb megjegyezni: 1-es. Fontos tudnivaló, hogy a távhíváskor először a 06-ot kell tárcsázni, majd a körzetszámot és végül a kapcsolási számot. Tehát a budapestieknek összesen 9 számot kell tárcsázniok, mivel a vidéki városok előfizetőinek a kapcsolási száma minden esetben ötszámjegyű.

- A távhívás bevezetése persze nem azt jelenti, hogy hagyományos módon nem lehet többéi telefonálni. A kapcsolással történő beszélgetésekért azonban a rendes díjon kívül 5 forint pótdíjat kell fizetni.

- Ha most még idegenkedünk is egy kicsit a távhívástól, a jövő mindenképpen ezé. A nemzetközi forgalomba csak így lehet zökkenőmentesen bekerülni, Az európai országok közül jelenleg Ausztria. NDK. NSZK. Svédország, és Svájc előfizetői hívhatják már közvetlen tárcsázással a budapesti és vidéki telefonállomásokat. Magyarországról egyelőre még csak a Nemzetközi Távbeszélő Központ kezelőin keresztül lehet hívni a külföldi országokat, de 1975. végéig Budapestről és Siófokról is megvalósul a közvetlen tárcsázás, azaz távhívás a nemzetközi forgalomban.

- A legfontosabb feladat azonban most még az, hogy egyre több és több vidéki várost lehessen bekapcsolni a hazai távhívásba. A fejlesztési tervek szerint még ebben az évben Nyíregyháza, a jövő év végéig pedig Szeged előfizetői kapcsolódnak be. Az V. ötéves tervben további városokra is sor kerül. így Békéscsabára, Egerre, Kecskemétre, Salgótarjánra, Szekszárdra, Tatabányára, Leninvárosra, Kazincbarcikára, Ózdra, Szentendrére, a Duna-kanyarra és további 25 községre.

- A 3 percig tartó időszámlálás bevezetésére a vidéki városok közül először Szolnokon kerül sor. a tervek szerint a jövő év végén.

Pethes Sándor
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1973   <<   1974   >>   1975
Home
Delizsánsz.