A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1974_09_18_128p.txt

1976-ban kezdik az új posta építését Kecskeméten

- Bács-Kiskun megye ötödik ötéves tervének előzetes kialakítása során a megyei tanács a helyi tanácsoktól, illetve járási hivataloktól javaslatokat kért a postai és távbeszélő ellátás fejlesztésére. A részletes felmérés után a megyei tanácson a városi tanácsok és járási hivatalok képviselői a Szegedi Postaigazgatóság vezetőivel megvitatták a fejlesztési javaslatokat, igényeket.

- A gondok szinte valamennyi városban, községben azonosak. A tennivalókat, is három csoportra lehelne osztani: Új postahivatalok építése vagy a régiek felújítása, bővítése, a távbeszélő központok korszerűsítése, s a külterületi kézbesítési rendszer továbbfejlesztése.

- Baján például elsősorban egy új telefonközpont kialakítására lenne szükség. A jelenlegi telefonközpontot még 1926-ban helyezték üzembe, amely már évtizedek óta nem tudja kielégíteni az igényeket. Részben oldotta meg a Duna-parti város lakóinak gondját az, hogy, néhány évvel ezelőtt egy kétszázas automata központtal bővült a hálózat. Ennek ellenére nagyon rosszak a telefonálási lehetőségek, szinte valamennyi állomást ikresítettek. A következő tervidőszakban 2600-as kapacitású automata központ kialakítására lenne szükség.

- Ugyanez a helyzet Kalocsán is, ahol egy ezres kapacitású automata főközpont kellene. Kecskeméten sem jobb a telefonhálózat. Kevés a nyilvános telefonállomás. A város több új lakótelepén - Műkertváros, Hunyadiváros, Széchenyiváros - legfeljebb egy-egy nyilvános telefonfülke van. Sok bölcsődében, óvodában, iskolában is telefonkészülékre lenne szükség. A Kiskunhalasiak és a Kiskunfélegyháziak elsősorban automata telefonközpontok kialakítását kérik. A községek régi, szűk, postaépületeiben, lassú az ügyfélforgalom. Mint azt a tanácskozás résztvevői elmondták, Baja és Kiskunhalas körzetében a televíziókészülékekkel nagyon gyengén tudják venni az adást. E probléma megoldására a - tervek szerint az év végén, vagy a jövő év elején Csávolyon relét építenek.

- Érdekes, hogy az úgynevezett támpontos kézbesítő rendszerrel kapcsolatban nagyon változóak a vélemények. Ez a kézbesítési rendszer elsősorban ott vált be, ahol a tanyák viszonylag közel vannak egymáshoz. Sokan panaszkodnak azonban, hogy gyakran késik a küldeményeket szállító gépkocsi, és az idős, betegek nem tudnak elmenni a levélszekrényekhez.
Mint azt dr. Rózsa István, a Szegedi Postaigazgatóság vezetője és Orova József, a postavezérigazgatóság szakosztályvezetője elmondta, a felmerült problémák mind jogosak, de ezeket egy tervidőszak alatt nem tudják megoldani. A cél az, hogy rangsorolva a problémákat, elsősorban a megyeszékhelyek postai szolgáltatásait fejlesszék, s majd ezután bővítik a többi város és község telefonközpontját, felújítják a régi, korszerűtlen postaépületeket. A tervek szerint előreláthatólag 1976-ban Kecskeméten megkezdődik az új posta építése.

- A szolgáltatások fejlesztéséhez a posta és a tanácsok további együttműködése is szükséges. A helyi tanácsok s a lakosság sokat segíthet egyebek között a régi, korszerűtlen postaépületek felújításában, s a kábelek lefektetésében.


T. L.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1973   <<   1974   >>   1975
Home
Delizsánsz.