A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1933_07_29_233p.txt

5800-an rádióznak Szegeden

A posta az előfizetési dij mérséklését javasolja

(A Délmagyarország munkatársától.)
Tíz esztendővel ezelőtt szerelték fel a legelső rádiót Szegeden, de aztán nem telt bele egy-két hét sem, már nagyszámban voltak kifeszítve a szegedi háztetőkön az antenna-huzalok. Napról-napra tömegesen szaporodtak a rádiósok és egy esztendő leforgása alatt 376 rádió volt Szegeden. A második és harmadik évben nagy mertékben szaporodtak a rádió előfizetők, egyszerre négyezerre növekedett a számuk.

A szegedi posta rádióosztályán most arról informálták a Délmagyarország munkatársát, hogy ezidőszerint

5799 a rádióelőfizetők száma Szegeden.

(Ebből 1600 kristályos készülék.) Volt már több rádióelőfizető is Szegeden, egy évvel ezelőtt még hatezer körül volt a számuk, hanem most hónapról-hónapra egyre többen mondják le a radióelőfizetést.

A rádióosztály minden esetben, ha lemondás érkezik be, kérdést intéz az előfizetőjéhez, hogy mi az oka a lemondásnak. A hivatal a beérkezett válaszokból megállapította, hogy az előfizetők 90 százaléka a súlyos gazdasági helyzet miatt mondott le. Konstatálható, hogy számosan sokalják a 2 pengő 40 filléres előfizetési dijat és bizonyosra lehet venni, hogyha a dijakat mérsékelnék, szaporodna Szegeden a rádióelőfizetők száma.

Nemrégiben különben a posta-vezérigazgatóság felkérte az egyes postaigazgatóságokat, hogy tegyenek előterjeszlest arranézve, miképpen lehetne növelni a rádióelőfizetők számát. Értesülésünk szerint a szegedi posta rádióosztályának vezetősége a dijak mérséklésére tett előterjesztést és azt javasolta, hogy a 2 pengő 40 filléres rádiódijakat, 2 pengőre szállítsák le.

Az anyagi nehézségek az okai annak is, hogy túlságosan elszaporodtak Szegeden az orvrádiósok. Hetenkint 2-3 engedélynélküli rádiózót leplez le a posta és ügyüket a rendőri büntetőbírósághoz továbbítja, ahol nem ritkák a 30-50 pengős bénzbüntetések. De ezenfelül minden esetben a lefoglalt rádió-készüléket is elkobozza a rendőrség.

Érdekes megfigyelni, hogy a legtöbb orvrádiózó nem a városban, hanem a külterületeken és a tanyákon van. A városban ugyanis nagyon könnyen lehet tartani a felfedeztetéstől, hiszen jóformán minden lakásban sűrűn megfordul a levélhordó és tudja, ki fizet rádió dijat. Arról informálódunk, hogy a városban most már sikerült úgyszólván a minimálisra leszorítani az engedélynélküli rádiózok számát. Ellenben a tanyák között sok rádió még most sincs bejelentve. Egy postai bizottság működik, ez ellenőrzi a rádióapparátusokat és kutató munkájában sok orv-radiózót fülel le.

A legtöbb engedélynélküli rádiózó persze szegényember. A múltkoriban azonhan akadt egy szeged-környéki módos, jólszituált gazda is az orv-rádiózók kőzött. 160 hold földje, nagy tanyája van a gazdának és engedélynélkül hallgatta a rádióműsort. A rendőrségen azzal védekezett, hogy fia szerelte fel a rádiót és ő nem tudta, hogy az nincs bejelentve. Persze súlyosan megbüntették és elkobozták a készüléket is. Akad sok tanyai ember, aki a leleplezés során védekeztek hogy nem tudták, miszerint a rádiót be kell jelenteni a postán. Ellenben hétről-hetre bizonyára hallották a rádióban, hogy az országban szerte, milyen büntetéseket szabnak ki az engedélynélküli rádíózókra. Mert a leleplezett orv-rádiózóktól a büntetésen felül a rádióban is megemlékeznek.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1932   <<   1933   >>   1934