A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1933_09_12_99p.txt

Zsák helyett bőr

Bonyodalmak két csomag és a posta tévedése körűl

(A Délmagyarország munkatársától.)
A szegedi járásbíróságon dr. Gaál István járásbiró hétfőn tárgyalta Fischer Aladár, az Angol-Magyar Jutafonó Rt. igazgatójának ügyét. Az eljárás a posta tévedése miatt, de a postakincstár feljelentésére indult meg jogtalan elsajátítás vétsége cimén.

A gyár ezév tavaszán tiz darab üres zsákot küldött postacsomagban a csurgói Fibler-féle faárugyárnak azzal a kéréssel, hogy azokban orsókat küldjön Szegedre. A csurgói állomáson a csomag a Metternich hercegi uradalom csomagja mellé került, amelyben az uradalom állati bőröket küldött Tatabányára. Véletlenül mindkét csomagról leesett a cim és azokat valaki fordítva ragasztotta vissza, így azután a Fibler-gyár állati bőröket kapott. Tatabányára pedig üres zsákok érkeztek. A Fibler-gyár levélben érdeklődött a szegedi Jutafonótól, hogy miért küldtek zsák helyett bőrt. Fischer igazgató válaszlevelében arra kérte a csurgói gyárat, hogy küldjék Szegedre a bőröket; ez meg is történt. A szegedi gyár azután ismét elküldött egy csomó zsákot, a bőröket pedig felrakták a padlásra, később azután felhasználták a gyárban.

Közben a Metternich-uradalom is kereste a bőröket és mivel pedig nem tudták előadni, a posta 50 pengő kártérítést fizetett az uradalomnak. Névtelen levél alapján derült ki, hogy a bőrök a szegedi gyárba kerültek.

A hétfői tárgyaláson Fischer igazgató elmondotta, hogy a névtelen levél az egyik elbocsájtott alkalmazott bosszúja volt. Nem tudta, hogy a csomagról jelentést kellett volna tennie a postának.

A biróság az igazgatót 80 pengő pénzbüntetésre itélte, az ítélet végrehajtását azonban felfüggesztette.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1932   <<   1933   >>   1934