A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1933_10_31_276p.txt

Az olvasó rovata

Javítanivalók a posta szolgáltatása terén

A közönség néhány sérelmére kívánom a kereskedelmi és iparkamara, főként azonban a postaigazgatóság figyelmét felhívni. Az egyik sérelem az, hogy a Tisza Lajos-körúton kivüli részeken a levélgyűjtő szekrényeket naponta csak egyszer ürítik ki, ami megfelelhet jó falusi állapotnak, de Szeged város követelményeinek semmiesetre sem. Figyelembe kell venni, hogy a város lakosságának túlnyomó zöme éppen a Tisza Lajos-köruton kivüli részen- lakik és ezeket a belvárosiakkal szemben - ahol naponta 2-3-szor ürítik ki a gyüjtőszekrényeket - méltánytalanság kedvezőtlenebb elbánásban részesíteni. Indokolatlan az ittlakó közönséget arra kényszeríteni, hogy a náluk elhelyezett gyüjtőszekrényeket mellőzve, a belvárosba zarándokoljanak, hogy postájuk gyorsabb expedíció alá kerüljön.

Panaszoljuk azt is, hogy havonta háromszor, a levélposta kikézbesítése késedelmesen történik. Noha ennek sem lenne szabad előfordulni, egyik esetben még valamikép menthető. Ugyanis a nyugdijak csekken történő kifizetésékor, a levélposta kikézbesitése 3-4 órai késedelemmel történik, de itt az az indok áll elő, hogy a levélposta kézbesítők kell, hogy a feleket személyileg ismerjék, nehogy a kifizetésnél visszaélés történjék. Ám amikor a posta pénzt kap, egyik esetben a telefon-, másodikban a rádió-nyugták bemutatásakor, ezen indokolás is elesik, mert itt már a személyazonosság megállapítására szükség nincs, mégis a levélposta-kézbesitők vannak e teendőkkel megbizva s igy ismét késedelem áll elő a levélposita kézbesítésénél.

Ha már e teendők elvégzésére - a takarékosság folytán - kisegitő erők nem alkalmazhatók. talán praktikus megoldás lenne, na legalább a telefon és rádiónyugták befizetése csekk utján történhetnék olymódon, hogy a posta a feleknek, a számszerűleg kiállított csekkeket posta utján beküldené s a közönség az összeget díjmentesen küldhetné be. E módszerrel a késedelmes levélpostai kézbesítés kérdése teljes megoldást nyerhetne.

Frankl Antal gyógyszerész.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1932   <<   1933   >>   1934