A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1933_07_30_245p.txt

- Dr. Zsögön Béla postafőigazgató áthelyezése.

A kereskedelemügyi miniszter dr. Zsögön Béla postafőigazgatót a szegedi postaigazgatóság vezetese alól felmentette és Budapestre helyezte, ahol a postautalvány leszámoló hivatalának vezetésével bizta meg. Zsögön főigazgató nyári szabadságát megszakitva, julius 31-én adja át hivatalát utódjának, dr. Guta Elemér postafőigazgatónak, akit a miniszter Budapestről helyezett Szegedre. Zsögön Béla négy év óta vezeti a szegedi postaigazgatóságot, amely idő alatt kiváló szaktudásával, megértő emberbaráti tulajdonságaival nemcsak a szegedi postaigazgatóság, hanem a vezetése alatt álló igazgatósági kerület egész személyzetének szeretetét és nagyrabecsülését vivta ki. Távozása nemcsak a postai körökre, hanem Szeged városára is veszteséget jelent. A távozó postafőigazgató liszteletére a postaigazgatóság vasárnap este a Kass nagytermében bankettet rendez.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1932   <<   1933   >>   1934