A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1933_12_02_517p.txt

A tanyai posta és a telefon...?

Fabinyi kereskedelemügyi miniszter a városok közreműködésével meg akarja oldani a tanya régóta sürgetett problémáját

Mindenki előtt ismeretes, hogy a tanyák mennyire elhanyagolt állapotban vannak, különösen közlekedésügyileg, arról nem is beszélve, hogy helyzetük mennyi kívánnivalót hagy hátra különösen postai szempontból.

Itt Halason is többször sürgették már, hogy a tanyákat postai központokkal lássák el és ezért nem érdektelen az alábbi ismertetésünk:

A "Kisgazda" cimü lapban Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter cikket irt a tanyai posta és telefon fontos kérdéséről, örömmel állapítja meg a miniszter, hogy a tanyakörzettel rendelkező városok - első helyen említi Kecskemétet - nagy megértéssel karolják fel az ügyet s a kormányt segítik munkájában. A miniszter meg akarja oldani a tanya ezen égető problémáját, kéri az érdekelt városokat, hogy a külterületi kézbesítőket kapcsolják be a postai kézbesítés munkájába. A sürübb tanyai településeken postaügynökségeket óhajt felállítani a miniszter, a meglevő ügynökségeket postahivatalokká fejleszti, a ritkább településekre betanított kézbesítőkkel postajáratokat fog fenntartani, amelyek azonban nem csak kézbesítenek, hanem leveleket, sőt néhol postautalványokat is felvesznek a városi postához való szállítás végett. Később létesíteni fognak olcsó tanyai telefonállomásokat, valamint telefonközpontokat is.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1932   <<   1933   >>   1934
Delizsánsz.