A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1958_12_12_3p.txt

Felkészül a posta a karácsonyi csúcsforgalomra

A karácsonyi csomag-, levél- és pénzforgalom várható megnövekedésével kapcsolatosan felkerestük Szegeden az I, számú postahivatal illetékes osztályát, hogy tájékoztassuk Szeged lakosságát: milyen előkészületet tettek a postai felvétel, kézbesítés és távközlés gyors, zavartalan lebonyolításáért.

Intézkedések.
Annabring Sándor, a felvételi osztály vezetője, a következő felvilágosítást nyújtotta: - Különösen a csomag-, levél-, üdvözlőkártya- és pénzküldemények renkívüli forgalmára számítunk. Éppen ezért intézkedtünk s a csomagfeladásnál a szolgálatot kettő helyett öt dolgozó látja el az ünnep előtti időszakban. Ezúton is felhivjuk a csomagot küldeni szándékozók figyelmét, hogy még december 20-a előtt adják fel csomagjaikat és külön figyelmet szenteljenek arra az egyszerű dologra, hogy a cím másolatát helyezzék el a küldeményben. Ugyanis a nagy forgalom alatt előfordulhat, hogy a külső címzés leesik, vagy elszakad. Ha a csomagban is külön papírlapon fel van üntetve a címzett, a küldemény idejében, még december 24-ig rendeltetési helyére érkezik. - Természetesen a énzfelvételnél is erősítést biztosítunk, hogy nagyobb várakozás nélkül kiszolgájuk a feleket. Megfelelő mennyiségű értékeikkek, különböző címletű bélyegek, képeslapok rendelkezésére állnak a levélíróknak. December 21-én, vasárnap is lesz pénzfelvétel az üzletek nyitvatartásához igazodva.

Megerősített szolgálat.
Sáfárik János kézbesítő-osztály vezetője az érkező levél- és pénzküldemények címzettekhez való eljuttatásárol szólott: - Az ünnep előtti napon, december 24-én háromszor is kézbesítenek a levélhordók. A délelőtti gyorsal és a délutáni személyvonattal érkező küldeményeket is a megerősített szolgálattal kikézbesítjük, sőt még este is eljttatjk a leveleket, hogy a karácsoni üdvöleteket a címzetek időben megkapják. A levél és pénzforgalom máris emelkedőben van. Elhatároztuk, hogy karácsony első napján a hírlapokkal együtt a megelőző este érkezett üdvözlő lapokat is kikézbesítjük.


Telefon és távirat...
A helybeli és a vidéki telefonbeszélgetések, táviratok feladása tekintetében különösen nagy forgalomra nem kell számítani, - erről számolt be Palló József, a távközlési osztály vezetője: - A korábbi évek gyakorlatai azt bizonyítják, hogy karácsonykor, a szokásos ünnepnapi távközlési forgalomra lehet számítani. Inkább ünnep előtt adnak fel igen sokan táviratilag pénzt Szegeden tanuló gyerekeiknek útiköltségre: hogy jöjjenek haza. December 23-24-én számítani lehet arra, hogy a vidéki távbeszélő kapcsolás több időt vesz igénybe, mint máskor, mert ilyenkor az utolsó pillanatban igen sok sürgős "megbeszélni valók vannak*. Ez a túlterheltség a helyi beszélgetésekre is vonatkozik: szombat délelőttönként vehető észre hogy a telefonban a búgó hang lassan jelentkezik. A karácsony alatt a szokásos szolgáatot tartjuk jól képzett szakemberek bonyolítják le a táviratfeladásokat, interurbánokat. - mondotta befejezésül.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1957   <<   1958   >>   1959
Home
Delizsánsz.