A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1958_02_26_135p.txt

Még ez év első felében kiadják az új megyei távbeszélő névsort

Köztudomású, hogy mennyire elavult a jelenleg használatban lévő megyei távbeszélő névsor. Ezért a posta elhatározta, hogy újat ad ki. A jó névsor szerkesztéséhez azonban az szükséges, hogy az előfizetők távbeszélő állomásaikat olyan néven jelentsék be, ahogyan azt a nagyközönség ismeri és keresi.

Sok az olyan vállalat, üzlet, hivatal, amely címében legkevésbé ismerhető fel és a közönség a köztudatba átment, rötvidebb kifejező néven keresi. Ilyen például a Földművesszövetkezetek Növényvédőszer Boltja. Jelenleg az  "F" betűnél van nyilvántartva, de mindenki így keresi, hogy  Növényvédőszerbolt. Hasonlóan a Kecskeméti Földművesszövetkezetek 113. sz. hentesboltja, jelenleg a "K" betűnél van nyilvántartva, legtöbben pedig úgy keresik, hogy Húsbolt a Gáspár András utcában.

Hasonló zavarok tapasztalhatók még nagyon sok címnél. A posta csak úgy közölheti a névsorban az előfizetőket, ahogy annakidején a távbeszélő állomás felszerelése alkalmával, az előfizető kérte. Előfordul olyan eset is, hogy a vállalat, vagy üzlet elnevezése megváltozott, de erről értesítést nem küldtek a postának. Ezért a postahivatal felhívja a távbeszélő előfizetőket, hogy az eddigi bejegyzéstől eltérő kívánságokat, módosításokat legkésőbb február 28-ig juttassák el, kizárólag írásban, a posta távközlési osztályához.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1957   <<   1958   >>   1959
Home
Delizsánsz.