A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1958_10_28_152p.txt

Új postahivatalt avattak Hartán

Október 23-án, csütörtökön este kedves ünnepségre gyűltek össze

   a hartai posta dolgozói. Ezen a napon adták át a község új postahivatalát, amelynek átalakítása műszaki munkálatokkal együtt 105 ezer forintba került. A posta épületében a telefonközpont, s kezelői helyiségek mellett, modem postavezetői lakást is készítettek. Fodor István, a szegedi postaigazgatóság nevében köszöntötte a megjelenteket és elmondotta, hogy a község postahivatalának forgalma annyira megnövekedett, hogy ezt már a régi nem tudta ellátni. Ezért vált szükségessé egy új, modem posta létrehozása.

Meleg szavakkal fejezte ki köszönetét a község pártszervezetének, tanácsának, hogy rendelkezésükre bocsátották a pártszervezet volt székházát, valamint a dunapataji Ktsz dolgozóinak, akik jó munkát végeztek az építkezésen. Ünnepi köszöntőt mondott még Simovics Mihály, a budapesti postavezérigazgatóság helyettes vezetője, valamint Pergel István, a községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke. A pstahívatal átvétele után baráti vacsorán vettek részt a postahivatal dolgozói vendégei, valamint a meghívottak.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1957   <<   1958   >>   1959
Home
Delizsánsz.