A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1958_01_01_7p.txt

Újévi büntetéseket

   kézbesítettek a megye sok községében, városában, de még a megye határain túl, Budapesten is, - a Petőfi Népe újévi üdvözletét tolmácsoló, portózott levelezőlapok formájában. - Na, ez az év is jól kezdődik - bosszankodik bizonyára számos szorgalmas levélírónk, informátorunk, segítőnk, akiket a szerkesztőség és a kiadóhivatal üdvözölni kívánt, s emiatt újévi büntetést kellett most fizetnie. Mert hiszen csak a gyerekkor ismer olyan tréfákat, meg esetleg valami nagy tréfacsináló névnapja alkalmából tekinthető helyénvalónak, hogy bélyeg nélkül, portósan küldenek neki levelet, üdvözlő lapot. Más nem, azaz, hogy igen ... még a kecskeméti 1-es számú postahivatal is.

Ugyanis, mint utánjárásunk során kiderült, ez alkalommal nem a feladók, vagyis mi, a Petőfi Népe szerkesztősége és kiadóhivatala volt a tréfacsináló, hanem a postások. Megkérdeztük tőlük, mivel többszáz üdvözlő lapot kívántunk útnak indítani, hogy szükséges-e mindegyikre külön bélyeget nyálaznunk, vagy esetleg lehet-e készpénzzel bérmentesíteni az üdvözleteket. A válasz megértő volt, lehet kápéval is.

Na - modtuk, - mégis rendes emberek ezek a postások, nem ragaszkodnak a hm ..., a bélyegek nyelvvel történő nedvesítéséhez. Leguberáltuk hát a bélyegek árát kápében és ezzel le is tudtuk az üdvözlés gondját.

Csakhogy, amint e kis írás címe is mutatja: az újévi üdvözlésből újévi büntetés lett. Az egyik tisztviselő ugyanis beszedte a pénzt, a másik meg nem tudott róla és kéjes örömmel nyomkodta rá a Portó feliratú bélyegzőt. S amikor egyik portósan üdvözölt levélírónk érdeklődött pénzügyeink állása felől, akkor még csak egy kézbesítő újévi tréfájára gondoltunk. De amikor már bosszankodó, méltatlankodó hírek is eljutottak hozzánk, lefagyott arcunkról a mosoly. Mit gondolnak vajon ezekután rólunk? Tudják-e majd, hogy nem tréfás kedvünkből küldtük barátainknak ezeket az újévi büntetéseket?

Hát ha nem tudják, most megtudhatták. S ezúton is elnézésüket kérjük a rossz tréfáért. A postahivatal szóbanforgó dolgozóinak meg azt üzenjük: nagy szerencséjük, hogy még az 1957-es évben csinálták ezt a rossz heccet. Mert ha ezzel kezdték volna az újévet, akkor föltételeztük volna a régi szólásmondás alapján, hogy akkor majd az egész évben így dolgoznak. De így azt gondoljuk, hogy ez volt az utolsó eset. Legalábbis az óesztendőben.

- pl -
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1957   <<   1958   >>   1959
Home
Delizsánsz.