A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1958_12_06_29p.txt

Egy kiváló postahivatalban

A megszokott helyén kerestem néhány nappal ezelőtt a solti postahivatalt. Állványokat, malterosvödröket és kőműveseket találtam postások helyett. Hamarosan megtudtam, hogy amíg a posta épületét korszerűsítik, bővítik, addig a községi tanács épületében működik a hivatal.

A tanácsépület egyik nagy szobájában találtam meg a postásokat. Itt is a megszokott kép fogad, szorgos férfiak és nők végzik napi munkájukat. Pénzt számolnak, leveleket osztályoznak, zsákokat kötöznek, postai meneteket, járatokat irányítanak, újságokat osztanak szét és árusítanak.

Azt írtam, a megszokott kép fogadott ebben a helyiségben. Nem egészen így van, mert egy kicsit körülnézve, a falon egy olyan táblát pillantottam meg, amelyet nem minden postahivatalban láthatok. Egy fekete táblán ezüst betűkből ez az szöveg olvasható:

A szegedi postaigazgatóság kiváló hivatala.

Hitre Erzsébet, a solti postahivatal vezetője szerényen elmondja, hogy már egy éve birtokukban van ez a kitüntető tábla, s arra kötelezi a hivatal minden dolgozóját, hogy lankadatlan szorgalommal harcoljanak a feltételek teljesítése érdekében. Mindnyájuk előtt egyetlen cél lebeg, hogy a postaszolgálatot javítsák, hogy visszaesés a munkában ne következzék be.

Igen. Magam is tapasztaltam, hogy itt a szorgalom mellett a lelkes, odaadó munka sem hiányzik. Láttam a fáradtan, de a jól végzett munka feletti örömtől ragyogó arccal bejövő postáskézbesítőket.

A községben bárkit megkérdeztem, csak egyértelmű választ kaptam a postásokról: szeretett, megbecsült emberek!

Engem különösen az újságterjesztés kérdése érdekelt, s e tekintetben is megnyugtató képet kaptam Solton. Az előfizetők száma hónapról hónapra növekszik, s ebből a munkából minden postás kézbesítő becsülettel kiveszi részét. Említsük meg, kik azok, akik ebben a községben a kézbesítés terén kimagaslóan jó munkát végeznek: a község belterületén Nagy István, Benics Józsefné, Végi Bálint. Tóth Péter, a külterületen pedig Szűrnek József, Mojzes György és Molnár Lajos.

A postások jutalma nem marad el. Épül a korszerű postaház, amelyben a külön távbeszélő szoba mellett, kézbesítőszoba is lesz, fürdőszobával együtt.

Megérdemlik!

M. I.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1957   <<   1958   >>   1959
Home
Delizsánsz.