A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1958_04_11_64p.txt

RÖVIDESEN MEGKEZDIK

a szabadszállás-balázspusztai távbeszélővonal építését

- Szabadszállás hatalmas tanyavilágához tartozik Balázspuszta. Ezen a vidéken a nagy távolságok szinte hermetikusan elzárják a lakosságot a világtól, ami nagyon sok esetben nemcsak kellemetlen, hanem súlyos bajok okozói lehetnek. Balázspuszta is tizenhárom kilométerre fekszik a községtől, s eddig még telefonösszeköttetésük sem volt a külvilággal. Ennek különösen érzik a hiányát, mert tűzeseteknél nem tudják idejében értesíteni a tűzoltóságot, ha beteg valaki, késlelteti az orvosi beavatkozást, vagy a mentők kihívását.

- A szabadszállási tanács a balázspusztai lakosok kérelmére megtárgyalta a telefon kivezetésének kérdését és február 13-i ülésén 40 ezer forintot szavazott meg erre a célra. A tanyai lakosok 10 ezer forint értékű telefonoszlopot ajánlottak fel vezeték- építésre. Ez az összeg azonban kevésnek bizonyult, mert a posta által készített költségvetés szerint 100 ezer forint kellene.

- A megyei tanács vb. legutóbbi ülésén megtárgyalta a balázspusztai telefonügyet és elhatározta, hogy a szabadszállási tanács részére az Országos Takarékpénztártól 50 ezer forint középlejáratú kölcsönt biztosít. Ugyanakkor felhívta a községi  tanácsot, hogy az OTP-hez zárolt számlára fizesse be a megszavazott 40 ezer forintot, a lakosság által felajánlott 10 ezer forint értékű telefonoszlopot pedig gyűjtse össze, s tárolásáról gondoskodjék. Az Építési és Közlekedési Osztályt pedig megbízta, hogy segítse a balázspusztai telefonhálózat kiépítését.

- A postaigazgatóság is elvállalta a munkát, s ilyenformán a balázspusztai lakosok nemsokára szorosabb kapcsolatot teremthetnek a telefonon keresztül a községgel.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1957   <<   1958   >>   1959
Home
Delizsánsz.