A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1958_11_30_160p.txt

Postásmegbeszélés Kecskeméten

Harminc postahivatal vezetőjét hívta meg a megyei pártbizottság Kecskemétre, hogy megbeszéljék a hírlapterjesztés időszerű kérdéseit. A Postás Kultúrotthonban megtartott értekezletet Lukácsi László elvtárs, a megyei postahivatal vezetője nyitotta meg, majd Fodor István elvtárs, a szegedi postaigazgatóság vezetője tartotta meg előadását.

Fodor elvtárs hangsúlyozta, hogy a postás dolgozók már eddig is derekasan kivették részüket azokból a feladatokból, amelyeket a párt szab meg számukra. Most legutóbb, a november 16-i választások idején példamutatóan helytálltak a Bács megyei postások is. Van azonban egy terület, amelyen, bár kétségtelenül értek el a postások eredményeket, még bőven van tennivaló. Ez a terület a hírlapterjesztés. Itt sem a Számszerű példányszámnöveléssel van baj, hanem az előfizetők számával. Mindnyájunk közös érdeke, hogy például a Petőfi Népének nagyarányú árusítási példányszámút az előfizetők oldalára billentsük.

- Most, a téli hónapokban el kell érnünk - mondotta a továbbiakban Fodor elvtárs -, hogy a Petőfi Népe előfizetői táborát 2000-rel növeljük. Ez a szám egyáltalán nem elérhetetlen, hiszen ennél más, nagyobb feladatokkal is sikerrel birkóztunk meg. Biztosak vagyunk abban, hogy e feladat végrehajtásában nem leszünk egyedül, mert a pártszervezetek segítségünkre lesznek,

A megjelentek élénk figyelemmel kísérték az előadást, majd annak befejezése után több hozzászólás hangsúlyozta, hogy valóban időszerű kérdés a Petőfi Népe előfizetői táborának növelése. Almási Sándor Kalocsa, Sághy János Kiskunhalas, Imre Zoltán Jánoshalma, Hitre Erzsébet Solt - felszólalásuk értékes útmutatást adtak a sajtóterjesztés jelenlegi helyzetéről és az előfizetés-gyűjtés lehetőségeiről.

Az értekezletet Fodor István elvtárs összefoglalója után Lukácsi László zárta be.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1957   <<   1958   >>   1959
Home
Delizsánsz.