A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1966_07_23_133p.txt

Korszerűbb telefonhálózat

Nagy teljesítményű tv-adókat szerelnek fel

A posta harmadik ötéves tervéről Nemes Sándor vezérigazgató-helyettes tájékoztatta az MTI munkatársát.

Öt év alatt több mint kétmilliárd forint beruházás jut a postának, elsősorban a hírközlés fejlesztésére. A tervidőszakban különösen a távbeszélő szolgálatot bővítik, korszerűsítik. Megkezdődik a helyközi telefonhálózat rekonstrukciója, amelyre évente mintegy 100 millió forintot fordítanak. Az összegből egyebek között Budapest-Vác, Dorog-Esztergom, Szolnok-Békéscsaba, Pécs-Kaposvár, Dombovár-Szekszárd között megszüntetik a légvezetéket, helyette üzembiztosabb kábeleket fektetnek le.

Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon a villamosítással összhangban korszerű, nagy teljesítményű föld alatti átviteli utat építenek a mostani légvezetékek helyett. Kelet-nyugati irányban ugyancsak korszerű hírhálózatot hoznak létre, amelyhez Budapest-Győr között nagykapacitású kábelrendszert, míg Győr és Ausztria között széles sávú mikrohullámú összeköttetést építenek, s azt csatlakoztatják a Románia felé menő mikrohullámú vonalhoz.

Az ország távbeszélőközpontjainak kapacitását öszszesen 148 000 bővítik. Vidéken Győr, Kaposvár, Zalaegerszeg, Pécs, Székesfehérvár, Vác, Debrecen és Siófok központjai kapnak összesen 40 000 új állomást. Ezenkívül a kisebb települések központjait 10 000, a vállalati, közületi alközponthálózatot pedig 50 000 állomás befogadóképességgel növelik. A vidéki telefonközpontok bővítésével egyidőben felszerelik a távolsági forgalmat automatizáló kapcsolóberendezéseket. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy néhány vidéki város, Győr, Szombathely, Kaposvár, Pécs, Debrecen, Szeged és Vác telefonelőfizetői közvetlenül tárcsázhatják, hívhatják egymást, valamint a budapesti telefonelőfizetőket. A fővárosban megépül a belföldi és a nemzetközi automata, interurbán központ, amely a belföldi távtárcsázáson kívül lehetővé teszi, hogy Budapest és a nagyobb vidéki városok bekapcsolódhassanak a nemzetközi félautomata telefonforgalomba.

A tervidőszakban tovább javítják a rádió és a televízió műsorának vételi lehetőségeit, az adások üzembiztonságát. Ennek érdekében 1968-ban befejezik a lakihegyi rádióadó-állomás rekonstrukcióját, amelynek során két, egyenként 150 kilowattos, párhuzamos járatású adóberendezést helyeznek üzembe, az ország különböző részein urh-adóállomásokat, adókat szereinek fel, amelyekkel egyrészt a Kossuth és a Petőfi adók műsorát juttatják el az úgynevezett árnyékolt területekre, másrészt rendszeres harmadik műsorhoz adnak műszaki alapot.

Befejeződik a televízió gerinchálózat építése is. A tiszántúli területek besugárzására, Pécs környékének műsorellátására nagy teljesítményű adókat szerelnek fel. Az üzembiztonság érdekében a nagy adóállomásokat tartalékadókkal is ellátják. Ezenkívül megkezdik a kisteljesítményű, úgynevezett átjátszó adók telepítését, hogy az eddig ellátatlan területekre is eljusson a televizió műsora.

(MTI)

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1965   <<   1966   >>   1967