A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1966_09_21_3p.txt

Hogyan javítja a hírközlést a posta Szegeden?

A postai szolgáltatás a lakosság, a vállalatok, intézmények, hivatalok legfontosabb hírkapcsolatait biztosítja. S ahogy általában nő a szolgáltatások bővítése és szolgáltatása iránti igény, a posta munkája és fejlődése is egyre inkább az érdeklődés előterébe kerül. Munkatársunkat a postavezérigazgatóság helyettes vezetője, Búza Mártonné dr. tájékoztatta a Szegeden és környékén ebben az évben végzett és a közeljövőre tervbevett fejlesztési munkákról. Ismeretes, hogy az utóbbi évek legjelentősebb posta műszaki beruházása a július 16-án Szegeden üzembehelyezett automata távgépíró központ. Ennek a rendeltetése a hírközlés nagyméretű korszerűsítése. - Tervbevettük, hogy mindazokat a posta hivatalokat folyamatosan bekapcsoljuk a távgépíró hálózatba, amelyeknél a táviratok darabszáma naponta eléri a 30-40-et. Az így működő állomások egyszerű tárcsázással hívhatják fel egymást, s ezáltal a táviratok az eddigi közvetítő állomások közreműködése nélkül közvetlenül jutnak a rendeltetési állomásra - mondja Búza Mártonné.

600 új állomás

- A jelenleg 4400 állomás befogadására alkalmas szegedi automata távbeszélő központ ez év végéig 600 újabb állomással bővül. Jelentősen fejlesztettük egyes nagyüzemek hírközlő berendezéseit is. Az újszegedi kendergyár belső és a postai hírközlő állomáshoz csatlakozó hálózatát félmillió forintos költséggel bővítettük. A textilművek részére az új rendszerű távbeszélő alközpontot és az ehhez csatlakozó hálózatot mintegy 2 milliós költséggel építettük meg. - A harmadik ötéves terv időszakában a városképet sok helyen elcsúfító légvezetékes hálózat helyébe falikábeleket létesítünk. Tervbevettük a helyközi összeköttetések fejlesztését is. Szeged-Kiskun dorozsma irányában még ez évben megkezdik a körzetkábel építését. Kiskundorozsmától Zákányszék felé és Szegedről Tiszántúlra létesítendő körzetkábelek tervezése most készül. A Szeged-Makó közötti távkábel lefektetését 1970-ben kezdjük meg.

Épület az oktatásnak

- Szegeden a postai Iparitanuló-képzés azért akadozik, mert nincs megfelelő épületünk. Ezen a hiányon segítünk azzal, hogy a város nyugati iparkörzetében 1967-68-ban mintegy 2,5 millió forintos beruházással új oktatási épületet létesítünk. Egymillió forintba fog kerülni az ugyanitt elhelyezendő igazgatósági magasépítési üzem. A postaigazgatóság is kinőtte már jelenlegi épületét, ezért a harmadik ötéves tervidőszakban elkészítjük az új épület beruházási programját 1970-ig új postaházat építünk Deszk községben. Minthogy Szeged környékén gazdag földgáz lelőhelyek vannak, a szegedi postaházakat földgázfűtéssel látjuk el. Elsőként már jövőre bevezetjük a földgázfűtést Szeged I. postahivatalba. Több árusító automata - A felvételi munka meggyorsítása és a közönség várakozási idejének csökkentése érdekében újabb kezelési gépek beszerzésével, illetve a már használatban levő gépiek számának növelésévél akarjuk biztosítani a zökkenőmentes forgalom lebonyolítását. Az eddiginél több, bélyeget és képieslapiot árusító automatát helyezünk üzembe, és, felszerelünk piénzváltó automatákat is. A hírlapárusítás megjavítása és a városkép csinosabbá tétele céljából, mintegy 7-8 modern hírlapárusító pavilont létesítünk. Gyakori a panasz, hogy Szegeden kevés a nyilvános távbeszélő állomás. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre a következő felvilágosítást kaptuk: - Minthogy Szegeden mindössze 38 nyilvános távbeszélő állomás van, tízezer lakosra 3,3 nyilvános állomás jut, (Budap-esten 6,4), ezért Szeged helyzete kedvezőtlennek látszik. Figyelembe kell azonban venni, hogy a fővárosban egy nyilvános állomásról havonta átlag ezer beszélgetést kezdeményeznek, Szegeden padig csupán 474-et. Vagyis egy állomást naponként csupán 48 percig vesznek igénybe, s az állomások a nap több mint 23 órájában kihasználatlanul, csak készenlétben állnak. Törődnünk kell azonban a lakosság kényelmével is, hiszen jól tudjuk, hogy a város nagy kiterjedésű. Ezért határoztuk el, hogy még 20-25 nyilvános állomást létesítünk Szegeden. Erre azonban legközelebb csak 1968-ban kerülhet sor, mert a híradástechnikai ipar az egyforintos telefon érmére működő készülőkeket előbb nem tudja legyártani.


A nyilvános telefonokról

Megkérdeztük, hogy a posta és a közönség miként segíthetné egymás kapcsolatainak további megszilárdulását? - Például éppen az utcai távbeszélő állomások gyakori rongálásának csökkentésében. Ugyanis a posta rendszeresen ellenőrzi az utcai állomások üzemképességét, a hibaelhárítás mégis lassúbb, mint az előfizető állomásoknál. Az előfizető saját készülékének hibáját azonnal bejelenti, de aki hibás utcai állomásról akar beszélni, a legtöbb esetben csak boszszankodik és továbbmegy. Pedig a 03-as hívószámon a hibajelentés díjmentes, az előfizetős készülék számlálója ilyenkor nem működik, illetve a pénzbedobós berendezés az érmét visszaadja. Sok kárt okoznak egyes garázda elemek, akik az utcai fülkéket és berendezéseit szándékosan megrongálják. A lakosság ezek leleplezésében is több segítséget nyújthatna. Azt is meg lehetne valósítani, hogy egy-egy utcai nyilvános állomás közvetlen környezetének lakói vállalnák a fülke „patronálását". - Vagy egy másik eset A táviratok feladásánál és kézbesítésénél általában akkor keletkezik torlódás, amikor nevezetesebb ünnepiek, vagy elterjedtebb névnapok alkalmával tömegesen adnak fél táviratot. A közönség megértő segítségével ezt a torlódást is enyhiteni lehetne a feladó és a címzett károsodása nélkül. Az üdvözlő táviratokat ugyanis az esedékesség napja előtt akár két héttel előbb is fel lehet adni, ha azon feltüntetik, hogy melyik napion kérik a kézbesítést így a táviratot már a feladáskor továbbítják a rendeltetési helyre, de csak a kért időpontban kézbesítik. - Célszerű lenne, ha a bélyegárusító automatákat is fokozottabban használná a közönség, ezáltal csökkenne a felvételi ablakok előtt a sorbanállás. Általában minden postai szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolításáoz az szükséges, hogy a posta ügyfelei és alkalmazottai jobban megértsék egymást, türelmesebbek legyenek egymáshoz, s ezzel segítsék a jelenlegi helyzetben is a mindinkább emelkedő követelmények teljesítését.

Kondorosi János
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1965   <<   1966   >>   1967
Home
Delizsánsz.