A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1967_01_03_5p.txt

Felnőttoktatás - telefonszámmal

Alig egy hónapja, hogy a szegedi telefon hívószámai ötjegyűek lettek. Lényegében semmi sem változott volna ezáltal, mert a számok elé biggyesztett 1-est könnyű megjegyezni, így: 135-35. Az sem lett volna kunszt, ha 1-35-35-nek kellene írni, mondani. S hogy mégis bosszankodunk, az a postának köszönhető.

A kézi kapcsolású központok háromjegyű számait a kővetkezőképpen kell tagolni: 3-53, a gépi kapcsolású négy jegyűeket: 35-35, a pesti hatjegyűeket: 353-535. Ebből következik, hogy a szegedi ötjegyűeket 13-535-nek kell írni, mondani. Ez a postavezérigazgatóság logikája.

Látszólag helyes a logika, de aki gyakran telefonál, tudja, mit jelent: újra kell tanulni, memorizálni minden egyes telefonszámot. Mintha átszámozták volna az egészet. De nem tették. Éppen ezért a Szegedi Postaigazgatóság is kérte a vezérigazgatóságot, hogy ne bolygassa meg a régi rendet. Hiába. A december 19-én kelt leirat szigorúan utasítja őket, hogy tartsák be a korábbi rendelkezést.

Hát betartják. Az interurbán központ máris megköveteli a felektől, hogy így mondják a számokat, ami érthetően általános ellenkezést, visszatetszést szült. Készül az új szegedi telefonkönyv is, kéziratát január 15-re nyomdába kell adni. Ha addig meg nem változtatják a zord utasítást, akkor ebbe szintén a rossz, bajt keverő csoportosítással kerülnek bele a számok. S mivel Szegeden négy és fél ezer telefonelőfizető van, s ugyanennyi alállomás működik, több tízezer ember számára teszik kötelezővé a telefonszámok újratanulását. Úgy látszik, ez lesz a felnőttoktatás legújabb formája!

Még időben szólunk, hogy álljanak el a posta illetékesei az eféle kísérletezéstől. Az új csak akkor jó, ha van értelme. Nem árt néha odafigyelni a közönség véleményére sem, főleg akkor, ha ez a kőzönség üzleti kapcsolatban is áll a postával. Magyarán: fizet a telefonért!

Fehér Kálmán
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1966   <<   1967   >>   1968
Home
Delizsánsz.