A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1967_06_06_41p.txt

Cikkünk nyomán

Ha ma nem, hát holnap

Március 10-i számunkban - a dunavecsei járási népfronttitkár tájékoztatása, egyben saját régebbi értesüléseinkre is alapozva vetettük fel az újsolti postafiók létesítésének ügyét. A választási jelölőgyűlésen a lakosság ismételten nehezményezte, hogy - jóllehet augusztus 20-án két esztendeje áll már az új tanácsháza, postaügynökség még mindig nincs az erre a célra rendelkezésre álló épülétrészben. Holott, míg nem volt alkalmas hely, régebben volt postafiók. Cikkünkre, valamint az Újsolti Községi Tanács V. B. ilyen irányú megkeresésére az alábbi válasz érkezett a Szegedi Postaigazgatóságtól.

"A kért fiókposta várható forgalmának megállapítása érdekében Solt postahivatal útján harminc napon keresztül adatokat gyűjtöttem a kissolti lakosok által feladott küldeményekről.

Az adatgyűjtés átlageredménye szerint naponta 11 közönséges levelet, 17 levelezőlapot, 3 ajánlott levelet, egy 3465 Ft összegű utalványt, két 682 Ft összegű csekkbefizetést, 17 totó-lottószelvényt, s kétnaponként 1 csomagot adtak fel.

Az átirat szerint a község lakói nehezményezik, hogy a csomagok feladása céljából Soltra kell bemenniök, illetőleg az érkezett csomagokat a solti postahivatalból kell elszállítaniok. Az adatfelmérés szerint az újsoltiak kétnaponként egy csomagot adnak fel, és részükre, naponta, két csomag érkezik csupán.

A lakosok pénzfeladása a külterületi kezelő útján biztosított. Harminc nap alatt a feladott utalványok és csekkbefizetések összege mindössze egy napon érte el a 10 000 forintot, máskor ez összeg alatt volt. A külterületi kezelő-kézbesítő körútja során folyamatosan vesz fel küldeményeket, így a kijelölt 30 perces tartózkodási idő alatt csak azoknak kell felkeresniök, akiknél a kézbesítés során nem fordult meg.

Miként már március 6-án kelt iratomban is közöltem, a földművesszövetkezet - amennyiben ezt igényli - Solt postahivataltól kaphat értékcikkárusítási engedélyt, és így a lakosság bélyegellátása is biztosítva lesz. Egyébként a szükséges postai értékcikkeket a lakosság a külterületi kezelőnél is beszerezheti.

A jelzett adatgyűjtés szerint a községben megfelelő forgalomra nem lehet számítani, ezért a kért fiókpostát berendezni, sajnos, nem áll módomban.
Dr. Hódi István igazgató-helyettes."

Megköszönjük a Szegedi Postaigazgatóság lelkiismeretes utánajárását, a reális helyzetfelmérésre alapozott válaszát. Felhívtuk telefonon az Újsolti Községi Tanács V. B.-t, ahol a titkár elvtársnő néhány szavas véleményét kértük a nekik is megküldött válaszra. A lényeg: megnyugodva nincsenek, hogy postafiók nem lesz. A postaigazgatóság adatgyűjtése, a tények alapján azonban megértik, hogy egyelőre nincs mód erre, mivel a forgalorm nem elég nagy. Ahogy azonban Újsolt is fejlődik, minden remény megvan rá, hogy a postafiók ügye, reális igények folytán, hamarosan ismét napirendre kerül.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1966   <<   1967   >>   1968
Home
Delizsánsz.