A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1967_01_10_72p.txt

CIKKÜNK NYOMÁN

Nem követett el mulasztást

Lapunk múlt évi december 14-i számában "Postamunka volt" címmel szóvá tettük, hogy a kecskeméti postahivatal nem kézbesítette ki idejében a televízió előfizetők részére a karácsonyi könyvjegyzéket. így az előfizetők nem vehettek részt a december 11-i tárgytnyeremény-sorsoláson.

Cikkünkre a Szegedi Postaigazgatóság vizsgálatot tartott a kecskeméti postahivatalnál. A vizsgálat eredményéről az alábbiakban értesített bennünket a postaigazgatóság:

A Könyvkiadók és Könyvterjesztők Tájékoztató Központja múlt év november 24-én 8000 db "Tv Könyvesbolt Karácsony 1966." feliratú nyomtatvány-küldeményt adott fel kézbesítés végett a Kecskemét 1-es számú Postahivatal részére. A nyomtatványok november 25-én érkeztek az említett postahivatalhoz.

Tekintettel arra, hogy éppen nyugdíjkifizetési időszak volt és az egyéb kézbesítésre váró küldemények darabszáma is meghaladta az átlagos mennyiséget, a postahivatal kézbesítési osztályának vezetője engedélyt adott arra, hogy a kézbesítésre váró nyomtatvány-küldeményeket 3-4 napra elosztva kézbesítsék. Ezért a vizsgálat tárgyát képező küldemények egy része csak december első napjaiban került kézbesítésre.
Megállapítást nyert, hogy a Könyvterjesztő Tájékoztató Központ a nagy mennyiségű nyomtatványt késedelmesen, olyan időpontban küldte a Kecskemét 1-es számú Postahivatalhoz,, hogy a nyugdíjkifizetés hátrányára a nyomtatványok kézbesítését nem végezhette el a posta.
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a Kecskemét 1-es számú Postahivatal mulasztást nem követett el.

Célravezetőnek tartanám, hogy a jövőben a címzetten nyomtatvány-küldeményeiket olyan időpontban adják postára a feladók, hogy azok kézbesítését a kellő időben biztosítani lehessen.

Fodor István
igazgató
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1966   <<   1967   >>   1968
Home
Delizsánsz.