A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1967_11_24_175p.txt

17 ezer új előfizető várja a telefont

- Vidéken ez év október 1-én 126 ezer 724 távbeszélő-állomás volt üzemben.

- Megyeszékhelyeken, nagyobb városokban, járási székhelyeken és üdülőtelepeken 95 ezer távbeszélőállomást működtetnek. A kisebb kézikapcsolású helyek állomásainak száma 31 ezer 695. A vidéki telefonállomások 75 százalékáról éjjel-nappal lehet beszélni.

- A városokban egész nap működnek a telefonok, a községekben munkanapokon 8 és 16, ünnepnapon 8 és 10 óra között, és egyes helyeken, ahol ez szükséges, 7-től 21 óráig.

- Városainkban - nem számítva Budapestet - még mindig 16 ezer 886 igénylő várja a telefon bekapcsolását. Miskolcon már ebben, az évben 400. Kecskeméten 350, Tatabányán 400, Székesfehérvárott 264, Lentiben 240, Aszófőn 30 és Selypen 25 állomást befogadó központot szereltek fel és bővítették a dunaújvárosi, badacsonyi, zala- szentsTóti, kazincbarcikai. Pécs-uránvárosi, kiskőrösi balassagyarmati, és a kiskunmajsai központokat is.

- Ez év őszén 1200 állomás befogadóképességgel bővült a győri gépi kapcsolású központ, s az év végéig 500 új állomással bővítik a békéscsabai központot. Székesfehérvárott ugyanakkor még 300, Zalaegerszegen pedig 3000 állomás befogadóképességű központot helyeznek üzembe.

- A jövő évben, a nagykanizsai gépkapcsolású központot 1600, a székesfehérvárit 2000, és a szombathelyi központot 2000 új állomással bővítik. Miskolc központjai is 4000 állomással többet szolgálnak ki a jövő esztendőben, mint az idén. Noha majd minden nagyváros hálózatát bővítik, óriási igény mutatkozik a nyilvános állomások iránt is. Vidéken a postánál, utcákon és közületeknél 661 nyilvános telefon működik, de ez még mindig kevés.

- Azokban a községekben, ahol a telefonszolgálat nem működik egész nap, elsősorban a segélykérés problémáját kell megoldani, azt kell biztosítani, hogy veszély esetén is meglegyen az összeköttetés a külvilággal. Itt a postai záróra után egy-egy folyamatosan dolgozó üzem, vagy közület telefonját állandóan kapcsolva tartják.

- A posta a jövő esztendőben biztosítja a legkisebb helység segélykérés-telefonszolgáltatását is, legtöbb esetben úgy, hogy a postahivatal előtt az utcán távbeszélőállomást szerel fel, s azt a posta zárása után átkapcsolja valamelyik éjjel-nappal működő távbeszélőközponthoz. Ezeken a mentők a rendőrség, a tűzoltóság hívását lehet végezni, valamint a hívott fél költségére kért úgynevezett R-beszélgetést lehet kezdeményezni. Még ebben az évben felszerelik ezeket a fontos készülékeket, és az év végéig 160 ilyen telefon működik az ország különböző részein. Az eddig üzembe helyezett készülékeken havonként átlagban csak 5-10 segélytkérő beszélgetés történt.

- Jelenleg a postahivatallal nem rendelkező községekben és külterületi helyeken 577 községi és 146 tanyai telefon működik. Ma még 460 olyan külterületi lakott hely is van, amely nem rendelkezik telefonállomással, és ezek bekapcsolása a nagy távolságok miatt rendkívül költséges: hiszen egy-egy állomás létesítése több tízezer forintba kerül. Ezért a posta azzal a tervvel foglalkozik, hogy a közvilágításba bekapcsolt erősáramú oszlopokra távbeszélő áramkört létesít - kellő biztonsági berendezések alkalmazásával.


Zs. L.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1966   <<   1967   >>   1968
Home
Delizsánsz.