A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1967_04_08_3p.txt

A posta a lakosság kényelméért

A Postások Szakszervezetének Csongrád, Bács és Békés megyei bizottságai Szegeden, a Tisza Szálló Tükör-termében tartották meg pénteken délelőtt vezetőségválasztó küldöttértekezletüket, ahol 5616 szervezett postai dolgozót képviseltek a résztvevők. A tanácskozáson részt vett Horn Dezső, a Postás Szakszervezet Központi Vezetőségének tagja, a közlekedés- és postaügyi miniszter első helyettese, Ágoston József, az MSZMP Csongrád megyei Végrehajtó bizottságának tagja, a pártbizottság osztályvezetője és Hoffmann Márton, az SZMT titkára is. A küldöttek írásban megkapták a megyei bizottságok együttes beszámolóját, amelyhez Prágai György, a Postás Szakszervezet Csongrád megyei bizottságának titkár a fűzött szóbeli kiegészítést.

Az írásbeli és a szóbeli tájékoztató sokoldalúan bemutatta és értékelte a szegedi postaigazgatóság dolgozóinak és a területén működő szakszervezeti szervek elmúlt négyéves tevékenységét

Eredményes, szorgalmas munka

A magyar postás dolgozók mindig is híresek voltak magas színvonalú munkájukról, precízségükről, leleményességükről. A szegedi igazgatóság területén dolgozó postások szorgalma az elmúlt évek során szép eredményekkel kamatozott. A szocialista munkaversenyben, több brigád kimagasló eredményt ért el, s hatodszor, illetve negyedszer is elnyerte a szocialista brigád címet. Kilenc brigád viseli az ezüst jelvényt és 19 a bronzot. 65 kollektíva pedig a szocialista címet. A szocialista munkaverseny formái változatosak a postánál. Verseny folyik a legjobb hivatal, üzem és osztály címért is. Az elmúlt évben 10 hivatal és 2 üzem nyerte el a szocialista címet. Több dolgozót kitüntetésben részesítettek kiváló munkájáért, szorgalmáért: nyolcan kormánykitüntetést, 15-en miniszteri kitüntetést kaptak, 110-en pedig elnyerték a Kiváló Dolgozó jelvényt, illetve oklevelet az elmúlt négy esztendő folyamán. Több mint százan részesültek soron kívüli előléptetésben, s a legjobbak között 1 millió forint jutalmat osztottak ki 1962 és 1966 között.

Újabb technikai fejlődés előtt

A magyar posta a második ötéves terv idején mintegy 2 milliárd forintot fordított beruházásokra, amelyből jelentős összeg jutott a szegedi igazgatóság területére is. A mostani, harmadik ötéves terv ideje alatt újabb technikai fejlődés előtt áll a posta. Elsőrendű feladatuknak tekintik a postaszolgálat további fejlesztését. Az igazgatóság területén a helyközi hálózat rekonstrukciójára 523 millió forintot költenek a jelenlegi tervidőszakban. Munkavédelmi, egészségügyi és szociális beruházásokra 33 milliót fordítanak, de ezen felül felépítenek 2 darab ötvenszemélyes munkásszállodát is.

A lakosság jobb kiszolgálása érdekében további értékcikk, távbeszélőérme és levelezőlap árusító automatákat szerelnek fel a forgalmasabb postahivatalokban és nagyobb városokban.

Javuló életkörülmények

A Postás Szakszervezet, a gazdasági vezetőkkel karöltve jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy javítsák a postai dolgozók élet- és munkakörülményeit, szociális és egészségügyi helyzetét. Ha minden téren nem is sikerült a kívánalmakat kielégíteni, nem csekély az eredmény sem. A dolgozók átlagkeresete például 1962-1966 között 24 százalékkal (294 forinttal) emelkedett, amely azt jelenti, hogy az egy főre jutó havi átlag 1404 forintról 1698 forintra növekedett az elmúlt négy év során.

A dolgozók helyzetén és munkakörülményein javított az a 9 milliós beruházás is, amelyet munkavédelmi célokra fordítottak az elmúlt években. Megszüntették például az erősáramú kereszteződéseket, új korszerű szerszámokat vásároltak és több épületet, munkahelyet korszerűsítettek. Összesen 127 postahivatalban került sor munkavédelmi és egészségügyi beruházásra A Postás Szakszervezet szervezeti felépítésében is változás történt; éppen úgy, mint a vasutasoknál, az igazgatóság területének megfelelően épül fel a szakszervezet is, hogy a gazdasági vezetéssel párhuzamosan, azzal szorosan együttműködve végezze munkáját. A vita után a jelölő bizottság előterjesztette javaslatát a területi bizottság tagjaira és a Postás Szakszervezet VIII. kongresszusának küldötteire. A résztvevők titkos szavazással megválasztották a tisztségviselőket A Postás Szakszervezet szegedi területi bizottságának elnökévé Fekete Istvánt, titkárává Prágai Györgyöt választották, a bizottság tagjai sorába pedig Tövisháti Lajost, Nagy Erzsébetet, Dombóvári Györgynét, K. Kovács Mátét, Makai Lászlót, Szantner Györgyöt, Bálint Antalt, Csetényi Istvánt, Keresztes Mihályt, Király Lászlónét és Csorba Józsefet választották meg. A szegedi igazgatóság szervezett munkásait a szakmai kongresszuson 19 küldött képviseli.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1966   <<   1967   >>   1968
Home
Delizsánsz.