A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1967_05_26_1-3p.txt

Ülést tartott a Minisztertanács

(Részlet a cikkből...)

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium feladatai és hatásköre

A Közlekedés- és Posta-ügyi Minisztérium feladatairól és hatásköréről hozott kormányhatározat a következő főbb rendelkezéseket tartalmazza: A közlekedés- és posta-ügyi miniszter - mint a népgazdaság közlekedés, posta és távközlési ágazatának vezetője - részt vesz a kormány gazdaságpolitikájának kidolgozásában, a népgazdasági tervek és azok megvalósítását biztosító gazdasági eszközük kialakításában. Felelős a közlekedés, a posta és távközlési ágazat, továbbá a felügyeiele alá rendelt ipari és építőipari vállalatok gazdaságpolitikai irányításáért, a népgazdaság többi ágazatával összehangolt fejlesztéséért, a hatáskörébe tartozó államigazgatási és hatósági feladatok ellátásáért. Agazati felelőssége, gazdaságirányítási és hatósági jogköre kiterjed a vasúti és közúti közlekedésre, a hajózásra, a légiközlekedésre, a szállítmányozásra, a postára és távközlésre - függetlenül a vállalatok szervezeti hovatartozásától. A miniszter vezetése alatt dolgozó minisztérium alapvető feladata a párt és a kormány által meghatározott gazdaságpolitika keretében a megfelelő közlekedéspolitika tételes kialakítása, mely hivatott biztosítani a gazdasági élet és a lakosság igényeinek lehető legjobb kielégítését. A közlekedés minden szakágát átfogó egységes közlekedéspolitikai irányelvek felölelik:

- az ország közlekedési, postai és távközlési hálózatának Összehangolt fejlesztési koncepcióját figyelemmel a növekvő belföldi igényekre és nemzetközi kapcsolatokra;
- a közlekedési szakágak közti optimális munkamegosztás és együttműködés kialakítását valamint e munkamegosztás irányítására szolgáló gazdasági eszközök (tarifapolitika, beruházás- és hitelpolitikai elvek) kidolgozását és érvényesítését;
- a közlekedés, posta és távközlés nemzetközi kapcsolatait;
- a forgalomlebonyolitás és szabályozás elveinek meghatározását;
- a közlekedési és távközlési tevékenységet folytató vállalatok működési feltételeinek meghatározását;
- a közlekedési és postai szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és gazdasági szervezetek rendszeres tájékoztatását, igényeinek felmérését. A közlekedés, a posta és távközlés ágazati irányításával kapcsolatos államigazgatási és hatósági ügykör keretében a minisztérium feladata;
- a közlekedési. postai és távközlési szolgáltatások kereteinek meghatározása, országos érvényű üzemviteli előírások, szabályzatok, menetrendek Jóváhagyása;
- a közlekedési, postai és távközlési tevékenység hatósági felügyelete és műszaki ellenőrzése a közönség érdekeinek és a népvagyonnak a védelmében, a szolgáltatások szabályszerűsége, minősége és üzembiztonsága szempontjából;
- a közúti, vizi és légiközlekedés rendjére és biztonságára vonatkozó szabályzatok megállapítása és jóváhagyása az Illetékes társhatóságokkal együttműködve;
- a közlekedési, postai és távközlési berendezések közérdekű és honvédelmi igénybevételének szabályozása;
- a vasutak, országos közutak, távközlő-hálózatok és hasonló jellegű nyomvonalas közlekedési. illetve távközlő berendezések építésének, üzembe helyezésének, illetve megszüntetésének engedélyezése;
- a vállalatok alapitásával, megszüntetésével, vezetőik kinevezésével, felmentésével, felügyelő bizottság kinevezésével kapcsolatos ágazati jogkör gyakorlása;
- a minisztérium hatáskörébe tartozó költségvetési szervek és vállalatok munkájának felügyelete a társadalmi és gazdasági igények kielégítése és a gazdálkodás eredményessége szempontjából. A tanácsi közlekedési vállalatok ágazati irányítását a miniszter a tanácsok végrehajtó bizottságai útján gyakorolja.
- a szolgálat ellátásához szükséges testi alkalmasság és képesítés feltételeinek meghatározása a közlekedés, posta és távközlés területén, a szakképesítéshez szükséges oklatás, közép- és felsőfokú szakmai képzésszervezése és irányítása. Az új gazdaságirányítási rendszer követelményeinek megfelelően a minisztérium szervezeti rendjében korábban történtek bizonyos átszervezések, egyes feladatkörök a felügyelete alá tartozó vállalatokhoz kerültek. A minisztérium feladatköreinek megváltozásával, az operatív feladatok fokozatos megszüntetésével, a hatáskörök decentralizálásával egyidejűleg a minisztérium szervezetét jelentősen egyszerűsitik, korszerűsítik, s létszámát 1968. január 1-ig mintegy 20 százalékkal, 430 főre csökkentik.

A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1966   <<   1967   >>   1968
Home
Delizsánsz.