A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1967_06_07_3p.txt

A posta ifjú mesterei

A Szakma ifjú mestere mozgalom több éves eredményes múltra tekint vissza a Szegedi Postaigazgatóságon is. A KISZ postás alapszervezetei mindenütt élenjárói e nagyszerű mozgalomnak, amely alkalmas arra, hogy a fiatalok korábban megszerzett szakmai ismereteiket tovább gyarapítsák. E mozgalom a Kiváló dolgozó cím elnyeréséért folyó verseny előiskolája is.

*

Egy évvel ezelőtt mintegy 160 fiatal nevezett be a Csongrád, Békés és Bács megyére kiterjedő Szegedi Postaigazgatóságon a Szakma ifjú mestere mozgalomba. A bizottságok előtt 111-en számoltak be eredményesen. Aranyérmet érő feleletet nyújtottak 28-an. Ugyanenynyien kaptak ezüst fokozatot, 38-an bronzérmet, a többiek pedig oklevelet. A legjobbak közül is kiemelkedő eredményt produkált Hrabovszky Mátyásné, a szegedi 5-ös postahivatal vezetője, Laukó Pálné hírlapfelelös és Katona József kézbesítő, a Szeged 1. postahivatalban.

*

Mintegy 200 féle ügyviteli teendőről kellett tudnia Hrabovszkynénak ahhoz, hogy a Szakma ifjú mestere mozgalom aranyérmese legyen. Ezzel egyidőben kapta meg a Kiváló dolgozó kitüntetést és a kétszeres pénzjutalmat. Annak idején Budapesten lépett a posta szolgálatába, s további állomáshelyei: Békéscsaba és Szeged. A felsőfokú postaforgalmi szakvizsgákon is eredményesen állt helyt. Hivatalában ötödmagával dolgozik. Munkakörét azonban most át kellett adnia, mert kismamaszabadságra ment.

- Sajnálom, hogy utoljára vettem részt a Szakma ifjú mestere mozgalomban - mondotta - közben ugyanis "kinőttem" belőle. Amit viszont általa szereztem, azt a tudást majd átadom a fiatalabbaknak.

*

A beosztás elnevezése fedi a valóságot: Laukó Pálné munkaköre tényleg felelősséggel jár. Húsz-huszonöt munkatárssal dolgozik együtt. A kollektíva együttes munkáján múlik, hogy a hozzátartozó városrészben ki-ki időben megkapja a különféle újságokat, folyóiratokat - természetesen reklamáció nélkül. Munkaköre pontos ellátása után az új ismeretek szerzése volt Laukóné számára is az a plusz, amelyet aranyéremmel jutalmaztak.

*

A fiatal postások legjobbjai között szerepel a szintén aranyérmes Katona József. A Szeged 1. postahivatal 7 tagú Forradalmi ifjúsági brigádjának vezetője. Mihálytelekről jár be dolgozni Szegedre. Közvetlen munkaköre a város másik részén, Petőfitelepen van. Az 1-es utcától a 9-es utcáig járja a házakat, kézbesít pontosan és gyorsan. Emellett végzi a postaforgalmi technikumot. Osztályvezetője, Annabring Sándor a legjobbakat mondja róla. Hét évvel ezelőtt, mint 4 órás gyakornok került a postára. Aztán előléptették 6 órás munkakörbe. Volt táviratkézbesítő és szabadság-biztosító, azaz állandó "beugró" azok helyett, akik szabadságon voltak vagy hirtelen megbetegedtek. Mint a tenyerét, úgy ismeri Szegedet.

*

És a többiek?
Mindannyian megérdemlik az elismerést, amiért többre törekednek önmaguk és a társadalom érdekében. Hátra van még egy erőpróba. A mozgalomban eddig résztvevők mindhárom fokozatban vetélkednek ismét. Júniusban megrendezik a jelvényesek versenyét, amikor is a bronzérmesek is elérhetik az ezüst vagy arany fokozatot.

A legjobbak külföldi jutalomüdülésben
vesznek majd részt.

L. F.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1966   <<   1967   >>   1968
Home
Delizsánsz.