A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1967_03_10_224p.txt

A népfronttitkár naplójából

(Részlet a cikkből...)

Újsolt postaügynökség

Nem is olyan régen még volt postaügynökség Újsolton. Szükségépületben. A tanács is megértette, hogy tartósan nem lehet ott, hiszen pénzt, csomagot, különféle küldeményeket, nyomtatványokat kezelni nem lehet biztonsággal és felelősséggel. Ezért az új tanácsházát, amelyre kölcsönt vett fel a község, úgy építtette, hogy abban helyet kapjon az orvosi rendelő és a posta is.

Augusztus 20-án lesz két éve, hogy áll már az új tanácsháza, de postaügynökség még mindig nincs az erre a célra rendelkezésre álló épületrészben. így a faluból Soltra járnak a csomagokkal, pénzküldeményekkel, s onnan kézbesítik számukra a nekik szóló postát. Persze, mindez időveszteséggel jár és kényelmetlen. Jó lenne, ha a szegedi igazgatóság tájékoztatná a lakosságot a kilátásokról. Jelenleg így vélekednek a községben.

- Míg nem volt alkalmas hely, volt ügynökség. Most már van megfelelő helyiség, de nincs ügynökség... Ha így áll a dolog - inkább egy lakást építettünk volna...


-----------------------------------------------------------


Az illetékes..

Mikor kapunk új telefonkönyvet?

Az utóbbi időben többen panaszolták a szerkesztőségnek: teljesen szétrongyolódtak és már-már használhatatlanok a régi telefonkönyvek. Kérték, hogy tolmácsoljuk a postának: ideje lenne kibocsátani az új távbeszélőnévsort. Annál is inkább, mert időközben sok változás történt, csak Kecskeméten legalább száz új telefonszámot kellene névsorba venni.

Olvasóink kérését továbbítottuk a Szegedi Postaigazgatóságnak. Kovács Károly, a távközlési osztály vezetője a következő választ adta;
A Posta Vezérigazgatósága még nem döntötte el, hogy kiadja-e idén az új megyei távbeszélőnévsort. Ha augusztusig nem kerül sor erre, akkor engedélyezik, hogy legalább a kecskemétiek új telefonkönyvet kapjanak. Ebben már szerepelnek majd a leninvárosi mellékállomáshoz tartozó telefonszámok is. Mint ismeretes, a lakónegyed állomásának a szerelése, illetve a számok kiosztása most folyik, a munkálatok befejezésének a határideje június 30-a.

B. D.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1966   <<   1967   >>   1968
Home
Delizsánsz.