A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1966_05_11_80p.txt

Községi postás

A targoncán akkor is meglátszana, hogy "hatósági", ha nem lennének rajta a címzett,  felcédulázott csomagok, a zsák meg a hasas bőrláska. Elárulja a színe, vasalása, meg hogy gondozott. No és legfőképpen, hogy a postás is rákucorgott a fél szarva tövére. Ül, térdére könyökölve várja a redőnyös buszt, amely a vasúttól távolabb eső községekből öszszegyűjti a postát. Papir, és dobozcsomagot, éppúgy mint porszívót vagy bútordarabot.

Úszódon itt van a járatmegálló a termelőszövetkezeti központ, kultúrház és italbolt előtti szakaszon. Hajdú Bálint községi postás napjában háromszor végez itt "járatkezdést". 800-1000 métert tesz meg, míg székhelyétől idetolja, odaszállítja a küldeményeket. Jóképű piros-fekete ember, deresedő halántékkal. Rendes, mintha skatulyából húzták volna ki. 1955. óta szolgálja a postát, illetve a községet.

- Mégpedig úgy. hogy se szabadság, se elutazás ... Csak ha a feleségem helyettesít - fűzi a rövid életrajzhoz.

- Egymaga van?
- Még 1958-ban kértem olyan 4 órás besegitöt. Ígérték, aztán az is lekerült a "napirendről”.

- Mi mupka van naponta?
- Átlag 100 levél - ötszáz házszám, több mint kétezer lakos van -, 70 napilapot hordok ki, hetilap 250-260 jár ... Aztán a csomagok, expresszlevél, táviratkézbesítés. Meg a díjbeszedések. ..

Vidáman igazit egyet a sapkáján.

- Mert 1955-ben mi volt Úszódon, kérem? Hatvankilenc rádió. Ma meg? Háromszázharminc van belőle és hetvennyolc televízió. Nem panaszképpen mondom, sőt örül az ember, hogy több a munka, mert ez elevenebb életet, nagyobb forgalmat jelent.... De ugyancsak e egy ember csinálja, mint 1955-ben.

- Akkor nemigen megy ki 8 órai munkaidőből?
- Már régen nem. Hétköznap fél héttől délután ötig eltart. Vasárnap, ünnepnap is reggel hattól déli fél egyig-egyig ... A Rádió és Televízió Újságot is Úszód, Foktő, Dunaszentbenedek és Géderlak vasárnap kapja meg. Máshol már pénteken ott van ...

- Ötvennyolc óta nem tette szóvá, hogy segítség is elkelne? Meg magának is éppúgy kijár a zavartalan szabadság, mint másnak...
- Írtam Szegedre, onnan kérték is a megyei illetékeseket, hogy nézzenek utána. Aki értesített, nem nagyon gondolta végig, mi a helyzet ilyen kis községben. Ha megszüntetném a vasárnapi készenléti időt 8-10 között, kevesebb lenne a lekötöttségem - írta. És ha a tsz-nek, fmsz-nek például árutávirat jön, amire azonnal intézkedni kell? Több mint 2000 holdas gazdaságnak vasárnap is adódnak fontos ügyei, pezseg ott az élet. Mi lenne, ha a posta ezt nem venné figyelembe?

- Túlóra sincs? Hát ha nem győzi normális műszakban?
- Ez év jánuár 1-től túlóra címén kapok 180 forintot. Azért csak elkelne egy kis segítség ...

-th -n
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1965   <<   1966   >>   1967
Home
Delizsánsz.