A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1966_12_14_104p.txt

Postamunka volt?...

A Könyvkiadók és Könyvterjesztők Tájékoztató Központja már november első felében bejelentette, hogy valamennyi televízió-előfizető részére karácsonyi könyvjegyzéket küld, azzal, hogy akik abból a jegyzékből december 1-ig könyvet rendelnek, jelentős jutalmak kisorsolásán vesznek részt december 11-én.

A kiküldött könyvjegyzékekből 17 ezer tv-előfizető kétmillió forint értékű könyvet rendelt, ennyien vettek részt a sorsoláson. Valóban sok értékes nyeremény talált gazdára.

Kecskeméti azonban egy se volt közöttük. Miért?

A posta a kecskeméti előfizetők részére megcímzett könyvjegyzékeket egyszerűen nem kézbesítette időben, mert azokat nem tartotta sürgősnek. Milyen meggondolásból vajon?

Mint a kézbesítési osztály vezetője elmondotta, a küldeményeket a posta nyakára éppen a nyugdíjkézbesítés idején zúdította a feladó és mivel a nyugdíj sürgős, a nyomtatványokat - nyugtatták és azok mintegy kétharmad részét csak december első hetében kézbesítették ki. Így a több ezer Kecskemétre küldött nyomtatvány rendeltetésének teljesítése nélkül érkezett célba, későn.

Igaz, hogy a nyugdíj kézbesítése sürgős, várják a pénzt a címzettek. De a többi postai küldemény rovására vajon lehet-e, a postai, szabályzat szerint szabad-e más küldeményeket fektetni, elvonni rendeltetésétől? A világért sem vonjuk kétségbe a kecskeméti posta jóhiszeműségét, ám a televízióelöfizetők nevében ezt az eljárást nem tartjuk helyesnek és jogosnak.

B. J.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1965   <<   1966   >>   1967
Home
Delizsánsz.