A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1966_08_19_5p.txt

Terv a vidéki távbeszélő-hálózat bővítésére

A posta a következő években fokozottabb gondot fordít a vidéki távbeszélőhálózat, s ezen belül a nyilvános telefonállomások, bővítésére. Vidéken 1 ezer 348 nyilvános telefonállomás működik. A készülékek többsége azonban délután 4 órakor záró postahivatalban üzemel, s így a közönség joggal panaszolja, hogy reggelig még a sürgős, életfontosságú ügyekben sem tud telefonálni. A probléma véglegesen csak a telefonhálózat nagyarányú atomatizálásával oldódik meg.

Addig, áthidaló megoldásként, a posta úgynevezett segélykérő telefonok felállítását tervezi. Azokban a községekben, ahol nincs folyamatos telefonszolgálat, a postahivatalon kívül faliszekrényben helyeznek el telefonkészüléket, amely éjjel is díjmentesen áll a lakosság rendelkezésére, de csak segélykérő beszélgetések céljára, a mentők, a tűzoltók, a rendőrség hívásara. Az egyéb jellegű telefonbeszélgetések lebonyolítására a posta, a kisközségekben díjmentesen szerel fel olyan készüléket, amelyek kezelését a község lakói közül valaki vállalja, s gondoskodik arról, hogy a telefon éjjel is a lakosság rendelkezésére álljon. A telefon üzembentartója fáradsága ellenértékéül a beszélgetései árán kívül pótdíjat is szedhetne a készülék használójától

(MTI)

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1965   <<   1966   >>   1967
Home
Delizsánsz.