A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1966_12_01_8p.txt

Új telefonkönyvet kap a megyeszékhely

December 15-ig be kell jelenteni a változásokat

Sokan kérdezték szerkesztőségünktől, hogy a budapesti telefonkönyv után megjelenik-e a megyei telefonkönyv is? Nagy szükség volna erre, hiszen a legutóbbi telefonkönyv megjelenése óta igen sok változás történi a vidéki előfizetők között is. Kérdésünkre a megyei postahivatal távközlési osztályától az alábbiakat tudtuk meg:

A posta a közeljövőben nem tervezi a vidéki telefonelöfizetők névsorának kiadását, így tehát nem várható mostanában a megyei telefonkönyv sem. Ezzel szemben, mivel a legtöbb változás a legutóbbi névsor öszszeállítása óta a megyeszékhelyeken történt, a megyei postaigazgatóságok kiadják a megyeszékhelyek telefonkönyvét.

A Bács-Kiskun megyei Postahivatal vezetősége arra kéri Kecskemét távbeszélő előfizetőit, hogy a legutóbbi telefonkönyv megjelenése óta bekövetkezett valamennyi változást (név-, telefonszám-, lakásváltozást, valamint minden égyéb kívánságot a névsorral kapcsolatban) legkésőbb december 15-ig jelentsék be a megyei postahivatalnál.

A megyeszékhely távbeszélő névsora előreláthatólag 1967 első felében, de ha nyomdai kapacitást talál a posta, az év elején fog megjelenni.

Az egész megyét átfogó névsor kiadásáról később intézkednek.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1965   <<   1966   >>   1967
Home
Delizsánsz.