A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1973_03_04_27p.txt

Ismeretlen ismerősök

Naponta fel hívjuk őket telefonon,

   naponta szót váltunk velük, talán megismerjük a hangjukat is, s mégis csupán annyit tudunk róluk, hogy ők a kecskeméti 1. számú posta távbeszélő központosai. Ezúttal nem a 001- es, a 008-as telefonszámon, hanem személyesen kerestük fel őket.


         

            


- A teremben egy hosszú asztal mellett lányok, asszonyok ülnek. Előttük, egymástól jól elkülöníthetően szinte megszámlálhatatlan kapcsoló, tárcsa, zöld, piros égő. Reggel 8 órától délután 4-ig hárman kapcsolják a távolsági beszélgetéseket. Péter Albertné mindig ezzel foglalkozik, ketten pedig váltják egymást. Amikor ott jártunk Csórián Sándorné és Bíró Károlyné volt a soros. Bíróné egy hónapja dolgozik itt. Szereti amit csinál. Egyre gyorsabban, könnyebben kiigazodik a sok kapcsoló között. Persze, azért még nem olyan gyors a keze, mint például Piliczky Tibornéé, aki már 23 éve telefonközpontos. Csukott szemmel is felsorolja, melyik kapcsolót, mire használják. Állandó éjszakás. Ez azt jelenti, hogy az egyik nap délelőtt, másik nap délután és éjszaka dolgozik. Megszokta. Különben is ezért a munkaidő-beosztásért két szabadnap jár...

- A posta, a távbeszélő központ: szolgáltatás. A tudakozó név, szám és utca szerint ad tájékoztatást emellett "megmondja" a lottószámokat és a pontos időt. Mindezt pillanatok alatt, vagy pillanatnyi türelmet kérve teszik - ők is emberek. Ki kell ezt hangsúlyozni? Néha igen...

- Ha a telefonistákkal kapcsolatban valamilyen probléma adódik, a reklamációkkal a 11-755-ös telefonszámon Nagy Lászlóné rendező foglalkozik, aki állandó kapcsolatban áll a műszakiakkal.

- Nemrég elhatározták, hogy brigádot alakítanak. Ülnek egymás mellett reggeltől délutánig, de beszélgetésre nincs idejük. Szeretnének egymással jobban megismerkedni ...


         


Tarnai László
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1972   <<   1973   >>   1974
Home
Delizsánsz.