A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1895_02_03_19p.txt

Hírek

A telefonnak magánhasználatát mindezideig,

   mig a hálózat az egész törvényhatóság területén végleg el nem készül és be nem rendeztetik, a nagyváradi kir. posta s táviró igazgatóság betiltotta. De ha ezt nem is cselekszi, a távbeszélő forgalomban tartása a berendezett községekben és különösen a központban Gyulán, anélkül is lehetetlenséggel határos dolog lett volna, miután a telefon legalább is két póstai tisztviselőt elfoglal, és ezideig a gyulai postán nem történt személyzet szaporítás, pedig ez elkerűlhetlen dolog, amint ezt a közigazgatási bizottság is többizben, igy legutóbbi ülésén is konstatálta s ily értelemben a nagyváradi kir. posta s táviróigazgatóságot megkereste. Mikor lesz a telefon minden községben, nevezetesen minden előfizető lakásán tényleg bevezetve, kombinátive sem lehet megállapítani, de nem valószinü, hogy még e hóban megtörténjék. Tisztán hivatali czélokra azonban a távbeszélő most is forgalomban van.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1894   <<   1895   >>   1896
Home
Delizsánsz.