A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Szegedi Napló - szn_1895_10_27_257.txt

- A posta- és távírda-igazgató Szegeden.

Dürr Károly budapesti posta- és távirda-igazgató a mai napot is Szegeden töltötte még és délelőtt látogatást tett Kállay Albert főispánnál, Pálfy Ferenc polgármesternél és a kereskedelmi és iparkamaránál, ahol Gál Ferencz elnökkel és Kulinyi Zsigmond titkárral beható eszmecserét folytatott mindazon ujitásokról, melyeket a kamara a szegedi posta- és távírda szolgálati és kézbesítési rendszerében javaslatba hozott. Az uj igazgató, ki minden irányban barátja az indokolt reformoknak és a közönség jogosult igényeinek teljes kielégítésére törekszik, közölte a kamara elnökségével, hogy a részéről előterjesztett kivánságok már a közel jövöben teljesülni fognak. Nagyobb személyzettel láttatik el a szegedi főposta, a csomag és értékfeladásnál állandóan két fölvételi hely lesz, az ajánlott leveleknél délutánra rendeznek be két fölvételi helyet. Gyorsabb és kielégítőbb lesz a kézbesítési szolgálat is; a jövő évi februártól kezdve behozzák a csomagoknak és utalványértékeknek házhoz való kézbesítését. Ugyanekkor valószínűleg már az uj postaszekrényeket is megkapja Szeged, melyekből kocsikon gyűjtik be a leveleket. Végül az uj szegedi fiókposta is berendeztetik legközelebb és lépéseket tett az igazgató, hogy a külföldi csomagokat a vámhivatal a postán kezelje, ami régi óhajtása kereskedőinknek. Szóval a kamara által előterjesztett összes javaslatok már is a kivitel stádiumába jutottak, miután azokat a szegedi posta és távírda hivatal főnöke is támogatta és az újításokat a maga részéről ismételve sürgette. Az uj igazgató egyébiránt kifejezést adott annak is, hogy vissza óhajtana térni arra a tervre, miszerint a jelenlegi posta- és távirda-épület átvételével a város uj postapalotát emeljen. Dürr igazgató tiszteletére a szegedi posta- és távírda tisztviselők ma este bankettet rendeztek az Európa-szállodában, ahol a közönség és a tisztviselői kar érdekeit egyaránt figyelemmel kísérő igazgatót szeretettel és rokonszenvesen ünnepelték.Szegedi Napló, 1895. október (18. évfolyam, 235-260. szám)1895-10-27 / 257. számA cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1894   <<   1895   >>   1896